Dịch vụ làm Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm | Trọn gói 2.500.000đ

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ nhận làm Báo Cáo Tài chính cuối năm giúp hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo số liệu chính xác, hợp lệ theo đúng quy định pháp luật. Việc lập báo cáo tài chính rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp nếu không muốn bị thanh tra thuế phạt khi chậm nộp BCTC. Vậy nên doanh nghiệp nên lựa chọn dịch vụ làm BCTC cuối năm tại Việt Mỹ để được đảm bảo tính chính xác và tránh bị phạt

1. Bảng Phí Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính

 

Nhóm Ngành DỊCH VỤ
   Không có hóa đơn 2.500.000đ
   Dưới 20 5.000.000đ
   Dưới 40 7.500.000đ
   Dưới 60 9.000.000đ
   Dưới 80 10.000.000đ
   Dưới 100 11.000.000đ
   Từ 100 trở lên Vui lòng gọi 0915 101 726 để Việt Mỹ tư vấn và báo giá

Nhóm Ngành THƯƠNG MẠI
Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 2.500.000đ 2.500.000đ
Dưới 20 4.000.000đ 6.000.000đ
Dưới 40 6.000.000đ 8.000.000đ
Dưới 70 8.000.000đ 10.000.000đ
Dưới 100 10.000.000đ 12.000.000đ
Dưới 130 12.000.000đ 14.000.000đ
Từ 130 trở lên Vui lòng gọi 0915 101 726 để Việt Mỹ tư vấn và báo giá

Nhóm Ngành XÂY DỤNG – SẢN XUẤT – LẮP ĐẶT
Số hóa đơn Phí dịch vụ
Không có hóa đơn 2.500.000đ
Dưới 10 5.000.000đ
Dưới 20 8.000.000đ
Dưới 40 12.000.000đ
Trên 60 Vui lòng gọi 0915 101 726 để Việt Mỹ tư vấn và báo giá

2. Doanh Nghiệp Cần Cung Cấp Thông Tin Gì Khi Làm Báo Cáo Tài Chính (BCTC) Tại Việt Mỹ

Khi thực hiện dịch vụ báo cáo tài chính tại Việt Mỹ, bạn chỉ cần cung cấp các hồ sơ sau:

Thông tin cần cung cấp khi làm báo cáo tài chính
Thông tin cần cung cấp khi làm báo cáo tài chính

 

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp vừa thành lập tại năm báo cáo thì không cần cung cấp bảng cân đối tài khoản năm trước báo cáo.

3. Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính Năm 2024 và Các Quy Định Xử Phạt

3.1 Thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2024: 

Báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Tức là phải nộp BCTC của năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến 31/3/2024 .

3.2 Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính:

Việt Mỹ cung cấp thông tin mức phạt chậm nộp BCTC theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng:

 • Nộp và công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
 • Hạch toán không đúng theo quy định tài khoản kế toán

Phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng:

 • Chậm nộp và chậm công khai báo cáo tài chính từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.
 • Nộp BCTC không đính kèm báo cáo kiểm toán (đối với các trường hợp yêu cầu kiểm toán theo pháp luật).

Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng:

 • Khai báo thông tin, số liệu báo cáo tài chính sai sự thật
 • Cung cấp, công bố báo cáo tài chính tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Công Việc Thực Hiện Khi Làm Báo Cáo Tài Chính Của Việt Mỹ

 1. Tiến hành tiếp nhận và thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 2. Tiến hành thu thập thông báo về chế độ, hình thức áp dụng kế toán và phương pháp khấu hao TSCĐ;
 3. Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 4. Rà soát sổ sách kế toán, chứng từ, phân loại và sắp xếp chứng từ;
 5. Điều chỉnh và loại bỏ các chứng từ không phù hợp với quy định pháp luật;
 6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;
 7. Rà soát chi phí lương, BHYT, BHXH…;
 8. Tính và lập các bảng khấu hao TSCĐ;
 9. Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán và ghi sổ kế toán;
 10. Bàn luận với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
 11. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, kết quả kinh doanh, thuyết minh BCTC;
 12. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp để lập BCTC…
 13. In và hoàn thiện báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.

5. Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Làm Báo Cáo Tài Chính

1. Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng biểu để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh cũng như luồng tiền của một doanh nghiệp.

2. Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính?

Tùy vào từng trường hợp và thời gian chậm nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà mức phạt sẽ khác nhau. Mức nộp chậm BCTCtừ 5.000.000đ lên tới 50.000.000đ.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính?

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Cần lưu ý để tránh bị xử phạt chậm nộp BCTC

 

 

Dịch vụ nhận làm Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Trải qua nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp thường gặp phải sai sót trong hồ sơ kế toán và hạch toán kế toán. Những sai sót này nếu không được kiểm soát kĩ sẽ khiến doanh nghiệp gặp phải tình trạng rủi ro tiềm ẩn, có thể gây ra sự mất mát đáng kể và khó khăn cho hồ sơ kế toán trong tương lai. Chính vì vậy, Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của Việt Mỹ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện và giải quyết triệt để những tồn đọng, vướng mắc trong hồ sơ kế toán. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm phát triển kinh doanh của mình khi sử dụng dịch vụ tại Việt Mỹ.

1. Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán Tại Việt Mỹ

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán là công việc rất quan trọng nhằm kiểm tra và đánh giá thiếu đủ của hồ sơ kế toán, sai sót trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán tránh bị phạt từ cơ quan thuế . Vì vậy, Việt Mỹ cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời và giải quyết triệt để những tồn đọng, vướng mắc trong hệ thống sổ sách để điều chỉnh hoàn thiện kịp thời trước khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp.

1. Kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp;

2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành;

3. Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định hiện hành;

4. Sắp xếp lại chứng từ theo từng bộ hồ sơ cần thiết để dễ dàng cho việc giải trình khi Cơ quan thuế thanh, kiểm tra, Quyết toán doanh nghiệp.

2. Đối Tượng Nên Lựa Chọn Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Thông qua hệ thống sổ sách kế toán, doanh nghiệp có thể lập và trình bày báo cáo tài chính bằng cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm. Để tránh bị xử phạt những sai sót không đáng có từ cơ quan thuế thì sổ sách kế toán phải được thực hiện đúng theo đúng quy định chuẩn mực kế toán, mọi số liệu và tình hình lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm báo chính xác. Vậy nếu, doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau nên cân nhắc lựa chọn dịch vụ rà soát sổ sách kế toán tại Việt Mỹ để phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng.

 • Doanh nghiệp chưa từng làm sổ sách kế toán;
 • Doanh nghiệp có hệ thống sổ sách kế toán không được sắp xếp có tổ chức và không kiểm soát được các chứng từ quan trọng;
 • Doanh nghiệp có sổ sách kế toán nhưng thiếu chính xác;
 • Doanh nghiệp sắp quyết toán thuế;
 • Doanh nghiệp không có kế toán viên;
 • Doanh nghiệp có kế toán viên nhưng chưa có hoặc không đủ kinh nghiệm làm sổ sách kế toán;
 • Doanh nghiệp đã có sổ sách kế toán nhưng không chắc chắn về số liệu kế toán viên đã làm.

3. Các Lỗi Thường Gặp Khi Thực Hiện Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Các lỗi thường gặp khi rà soát sổ sách kế toán
Các lỗi thường gặp khi rà soát sổ sách kế toán

Việt Mỹ cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán sẽ thông qua các loại sổ sách kế toán nhằm kiểm tra và phát hiện các lỗi sai trong sổ sách. Để giảm thiểu rủi ro, tránh bị xử phạt từ cơ quan thuế, sổ sách kế toán phải được thực hiện theo đúng quy định. Một số lỗi phổ biến khách hàng thường gặp phải sau khi kiểm tra và phát hiện:

 • Mất hóa đơn;
 • Thiếu hồ sơ đi kèm hóa đơn để hợp lý chi phí;
 • Báo cáo thuế không khớp với số liệu kế toán;
 • Thiếu sự nhất quán các năm về hạch toán, định khoản;
 • Nghiệp vụ kế toán sai hoặc hạch toán không đúng;
 • Thiếu hồ sơ lao động;
 • Lập bảng lương không đúng quy định theo luật thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, quy định của pháp luật lao động.
 • Xác định sai các khoản chi phi được trừ, không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Lợi Ích Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán Tại Việt Mỹ

Bảo mật toàn bộ thông tin của doanh nghiệp;

Thông qua việc rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán hỗ trợ hoàn thiện lại hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và các chứng từ liên quan theo chuẩn mực kế toán;

Doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí thiệt hại khi kịp thời phát hiện ra các lỗi sai trong hệ thống sổ sách kế toán;

Miễn phí tư vấn điều chỉnh báo cáo thuế đã nộp (nếu cần).

5. Sổ Sách Kế Toán Là Gì

Sổ sách kế toán là hệ thống ghi chép hồ sơ, các sự kiện tài chính liên quan đến đơn vị kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Theo Điều 24 Luật Kế toán số 88/2015/QH13: Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

5.1 Thông tin chính cần phải có trong số kế toán như sau:

 1. Ngày, tháng, năm ghi sổ: Đây là ngày thực hiện giao dịch và ghi chép thông tin vào sổ sách.
 2. Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán: Đây là các thông tin về các tài liệu chứng minh giao dịch, như hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu thu, phiếu chi, v.v.
 3. Tóm tắt nội dung của giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh: Mô tả ngắn gọn về loại giao dịch và nội dung cụ thể của nó.
 4. Số tiền liên quan ghi vào các tài khoản kế toán: Số tiền tương ứng với giao dịch được ghi vào các tài khoản kế toán phù hợp.
 5. Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ: Cung cấp thông tin về số dư ban đầu của tài khoản, số giao dịch phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ sau khi các giao dịch đã được tính toán.

5.2 Sổ kế toán bao gồm cả sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết:

Việc lựa chọn hệ thống sổ sách kế toán phù hợp là một quyết định quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Hiểu rõ về hai hệ thống sổ sách kế toán chính – theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016  và thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thông tư 133/2016/TT-BTC thường được ưa chuộng, mang lại sự đơn giản và dễ thực hiện. Trong khi đó, Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dung cho các loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có quy mô lớn có thể đối diện với một hệ thống sổ sách kế toán phức tạp và đồ sộ hơn, đòi hỏi việc xây dựng các loại sổ sách và thẻ riêng biệt để theo dõi hoạt động của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc quản lý tài chính và đảm bảo tính minh bạch của doanh nghiệp.

Với quy mô doanh nghiệp càng lớn thì hệ thống sổ sách kế toán càng trở nên phức tạp và cần được quản lý một cách rõ ràng và khoa học.

6. Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

1. Phí dịch vụ rà soát sổ sách kế toán tại Việt Mỹ bao nhiêu?

Tùy theo tình hình phát sinh số lượng hóa đơn đầu vào, đầu ra và chi tiết hồ sơ mà chi phí làm rà soát sổ sách kế toán sẽ thay đổi. Bạn liên hệ Việt Mỹ để nhận báo giá chính xác theo trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

2. Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là hệ thống ghi chép hồ sơ, các sự kiện tài chính liên quan đến đơn vị kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. . Vậy nên, sổ sách kế toán phải cung cấp chính xác chi tiết số liệu, tình hình lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh… và thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán.

3. Rà soát sổ sách kế toán là gì?

Rà soát sổ sách kế toán là công việc rất quan trọng nhằm kiểm tra và đánh giá thiếu đủ của hồ sơ kế toán, sai sót trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán tránh bị phạt từ cơ quan thuế.

 

 

Đăng ký giấy phép kinh doanh | Chi phí trọn gói 1.300.000đ

Đăng kí giấy phép kinh doanh

Hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả khi sử dụng dịch vụ đăng kí giấy phép kinh doanh tại Việt Mỹ. Với chi phí làm giấy phép kinh doanh trọn gói 1.300.000đ

1. Chi Phí Đăng Kí Giấy Phép Kinh Doanh Tại Việt Mỹ

Chi phí tron gói đăng kí giấy phép kinh doanh
Chi phí tron gói đăng kí giấy phép kinh doanh

Việt Mỹ cung cấp dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh cam kết mang lại chất lượng cao, giúp doanh nghiệp của bạn thuận lợi và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Chi phí làm giấy phép kinh doanh trọn gói là 1.300.000đ, bao gồm:

 • 300.000đ: Phí công bố ở Cổng thông tin quốc gia khi đăng ký doanh nghiệp.
 • 200.000đ: Lệ phí Sở: thủ tục xin cấp Giấy Phép Kinh Doanh
 • 500.000đ: Phí khắc con dấu pháp nhân.
 • 300.000đ: Phí dịch vụ tại Việt Mỹ (bao gồm tư vấn, soạn hồ sơ, trình doanh nghiệp ký, nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT, nhận và bàn giao giấy phép kinh doanh, con dấu tận nơi).

2. Thời Gian Làm Giấy Phép Kinh Doanh Trọn Gói Tại Việt Mỹ

Tại Việt Mỹ, Thời gian thực hiện dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hoàn thành trong 03 – 05 ngày làm việc, cụ thể:

01 ngày làm việc: Việt Mỹ tiếp nhận thông tin, soạn thảo hồ sơ đăng ký và mang đến tận nơi để khách hàng ký tên:

03 ngày làm việc: Nộp hồ sơ lên Sở KH&ĐT sẽ kiểm duyệt hồ sơ và cấp GPKD;

01 ngày làm việc: Bàn giao GPKD cùng con dấu pháp nhân tận nơi – miễn phí giao nhận.

3. Các Loại Giấy Phép Kinh Doanh Phổ Biến Hiện Nay

Trước khi bước vào quá trình đăng ký giấy phép kinh doanh, hiểu rõ về các vấn đề liên quan là điều vô cùng quan trọng. Giấy phép kinh doanh không chỉ là một bước thủ tục hành chính, mà còn đóng vai trò quyết định đối với sự hoạt động của doanh nghiệp trên pháp lý, đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan. Chính vì vậy, hiện nay có hai loại được đăng kí phổ biến như sau:

3.1 Thành lập công ty, doanh nghiệp

Nếu phát triển quy mô kinh doanh lớn, việc có tư cách pháp nhân giúp doanh nghiệp được bảo vệ bởi pháp luật và có thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ) là rất quan trọng. Đồng thời, thành lập doanh nghiệp cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn và tương tác với đối tác, khách hàng. Để đạt được điều này, việc xác định loại hình kinh doanh phù hợp với nhu cầu và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp là yếu tố then chốt để đảm bảo việc đăng ký giấy phép diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Dưới đây là những loại giấy phép kinh doanh thường được cấp phép bao gồm:

 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên
 • Công ty Cổ phần
 • Doanh nghiệp tư nhân

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói uy tín 

3.2 Giấy phép hộ kinh doanh cá thể

Hình thức hộ kinh doanh cá thể thường là sự lựa chọn ưa thích của nhiều cá nhân hoặc gia đình khi họ muốn phát triển kinh doanh với quy mô nhỏ (như tiệm tạp hóa, mỹ phẩm, quán ăn…), bởi quy trình xin giấy phép hộ kinh doanh và cách thức hoạt động của hộ kinh doanh khá đơn giản và thuận tiện.

Vì không có tư cách pháp nhân, không có con dấu pháp nhân nên hộ kinh doanh không phải nộp báo cáo quý, báo cáo năm như doanh nghiệp.

Việc nắm vững thông tin về loại giấy phép kinh doanh phù hợp mang lại thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

4. Đăng Kí Giấy Phép Kinh Doanh Cần Những Gì

Bạn chỉ cần cung cấp cho Việt Mỹ các thông tin đơn giản như:

1. Thông tin công ty dự kiến: tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của từng thành viên/cổ đông…;

2. Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu không quá 6 tháng của người đại diện pháp luật, chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sáng lập (tùy từng loại hình công ty).

5. Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Đăng Ký Giấy Phép Kinh Doanh Tại Việt Mỹ

Quy trình thực hiện dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Việt Mỹ cụ thể như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và nhu cầu sử dụng dịch vụ từ khách hàng. Đồng thời, tư vấn những điều kiện cần chuẩn bị khi xin giấy phép kinh doanh.

Bước 2: Chuyên viên pháp lý tiến hành soạn thảo hồ sơ đầy đủ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bước 3: Đại diện doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ và các thủ tục liên quan tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Nhận giấy phép kinh doanh và kiểm tra, đối chiếu thông tin chính xác.

Bước 5: Thực hiện thủ tục khắc con dấu công ty đảm bảo hợp pháp.

Bước 6: Bàn giao kết quả cho khách hàng ngay tại nhà. Bên cạnh đó, hỗ trợ các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp theo quy định.

6. Lý Do Khách Hàng Nên Lựa Chọn Dịch Vụ Đăng Kí Giấy Phép Kinh Doanh Tại Việt Mỹ

Việt Mỹ cung cấp dịch vụ đăng kí giấy phép kinh doanh không chỉ mang đến cho khách hàng một dịch vụ chất lượng tốt nhất mà còn có trách nhiệm trong quá trình hoàn thành thủ tục. Dươi đây là một vài lý do tại sao nên chọn dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh tạị Việt Mỹ.

Đảm bảo chi phí trọn gói và không có phát sinh chi phí;

Cam kết bàn giao đúng hẹn (sau khi Sở KH&ĐT cấp giấy phép kinh doanh);

Việt Mỹ sẽ giao giấy phép kinh doanh tận nhà cho khách hàng;

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý trước khi sử dụng dịch vụ đăng kí kinh doanh

Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề về thuế đúng quy định.

7. Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Đăng Kí Giấy Phép Kinh Doanh

1. Đăng kí giấy phép kinh doanh cần những gì?

Bạn chỉ cần cung cấp 2 thông tin đơn giản cho Việt Mỹ CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện pháp luật, thành viên/cổ đông. Với các thông tin thành lập như tên, vốn, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh… Việt Mỹ sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí nếu bạn vẫn chưa có quyết định phù hợp.

2. Làm giấy phép kinh doanh ở đâu?

Cơ quan cấp giấy phép kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT.

3. Làm giấy phép kinh doanh hết bao nhiêu tiền?

Tổng chi phí làm giấy phép kinh doanh trọn gói là 1.500.000đ, bao gồm:

 • 300.000đ: Phí công bố ở Cổng thông tin quốc gia khi đăng ký doanh nghiệp.
 • 200.000đ: Lệ phí Sở: thủ tục xin cấp GPKD.
 • 500.000đ: Phí khắc con dấu pháp nhân.
 • 500.000đ: Phí dịch vụ tại Việt Mỹ (bao gồm tư vấn, soạn hồ sơ, trình doanh nghiệp ký, nộp hồ sơ tại Sở KH&ĐT, nhận và bàn giao GPKD mới, con dấu tận nơi).

Dịch vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói | Phí dịch vụ 500.000đ/tháng

Dịch vụ kế toán trọn gói

Với chi phí dịch vụ kế toán thuế trọn gói 500.000 đồng/tháng, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ hoàn thiện mọi công việc liên quan đến báo cáo thuế một cách chính xác và minh bạch. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một kế toán viên chuyên nghiệp phụ trách mảng thuế và tư vấn kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp của bạn. Đừng ngần ngại gọi ngay Hotline: 0915.101.726 để được tư vấn miễn phí!

1. Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói Tại Việt Mỹ

Ngày nay, thuê công ty kế toán dịch vụ là xu hướng lựa chọn luôn được ưu tiên bởi rất nhiều Doanh nghiệp. Việc thuê ngoài này thực sự phù hợp với những Công ty, doanh nghiệp mới thành lập, các Công ty vừa và nhỏ với ít phát sinh, có mong muốn tiết kiệm chi phí mà chưa muốn tuyển dụng nhân sự cố định…. Hay những công ty gặp nhiều khó khăn trong thuế và kế toán do nhân sự nghỉ đột ngột hoặc thường xuyên gặp sai sót…

Khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Việt Mỹ sẽ căn cứ vào hóa đơn, chứng từ do Quý khách hàng cung cấp, Việt Mỹ cử người làm đại diện chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ kê khai thuế hàng tháng – quý – năm, ghi chép sổ sách kế toán;…

   SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN (Đầu ra + Đầu vào)/tháng DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT – SẢN XUẤT
   Không phát sinh 500.000 VNĐ/tháng
   Dưới 10 chứng từ 700.000 VNĐ/tháng
   Từ 11 đến 20 chứng từ 1.000.000 VNĐ/tháng
   Từ 21 đến 30 chứng từ 1.500.000 VNĐ/tháng
   Từ 31 đến 50 chứng từ 2.000.000 VNĐ/tháng
   Từ 51 đến 70 chứng từ 2.500.000 VNĐ/tháng
   Từ 71 đến 100 chứng từ 3.000.000 VNĐ/tháng
   Từ 101 đến 150 chứng từ 4.000.000 VNĐ/tháng
   Trên 151 chứng từ Thoả thuận
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng theo tháng

Chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.

Dưới đây là những việc mà Việt Mỹ sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, Việt Mỹ sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ đã thực hiện.

2. Nhiệm Vụ Của Việt Mỹ Khi Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói

2.1 Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Việt Mỹ sẽ thay mặt doanh nghiệp trực tiếp phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các hạng mục công việc sau:

 1. Mua chữ ký số hợp pháp hóa giấy tờ, thủ tục thuế;
 2. Mở tài khoản ngân hàng để quản lý dòng tiền và nộp thuế;
 3. Đăng ký tài khoản trên website cơ quan thuế;
 4. Khai và nộp tờ khai thuế tài nguyên theo vốn đăng ký ban đầu (công ty mới thành lập được miễn thuế năm đầu tiên);
 5. Thông báo đăng ký tài khoản thuế với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản thành công);

2.2 Báo cáo thuế

 • Nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý lên cơ quan thuế theo quy định.
 • Nộp báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
 • Nộp báo cáo tài chính cuối năm
 • Tính và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 • Lập và nộp các báo cáo thông kế tới cơ quan thống kê.

2.3 Xử lý nghiệp vụ kế toán

1. Thông báo các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động.

2. Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng tháng.

3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.

4. Chủ động cân đối doanh thu, chi phí cho doanh nghiệp.

5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán như: sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả; lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan

7. Thông báo số tiền thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế khi có phát sinh.

8. Lập sổ cái các tài khoản; lập sổ nhật ký chung; lập quyết toán thuế TNDN, TNCN; lập báo cáo tài chính.

9. Tính số tiền BHXH phải nộp, khai báo tăng, giảm người lao động tham gia BHXH, lập bảng lương nhân sự.

2.4 Hoàn tất tài liệu và lưu trữ

 • Tập hợp, in ấn các hóa đơn chứng từ.
 • In ấn các loại sổ sách kế toán.
 • Lưu trữ, bảo mật hồ sơ sổ sách, chứng từ.

3. Thông Tin Khách Hàng Cần Cung Cấp

1. Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai xuất nhập khẩu (bản gốc hoặc photo)

2. Sao kê, sổ phụ ngân hàng

3. Chứng minh nhân dân người lao động

4. Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận (nếu cần)

5.Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.

4. Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Quy trình dịch vụ kế toán trọn gói

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu

Tiếp nhận và nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và xác định nhu cầu của khách hàng.

Bước 2: Báo giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Kế Toán Việt Mỹ sẽ đưa ra các gói dịch vụ kế toán cụ thể về công việc và phí kế toán dự kiến hàng tháng phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn về bộ máy kế toán nội bộ. Từ đó, doanh nghiệp yên tâm để hoạt động kinh doanh và phát triển sản xuất.

Bước 3: Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ

Là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế chúng tôi hiểu rõ khó khăn mà doanh nghiệp mắc phải khi hợp tác với đội ngũ kế toán thiếu chuyên môn và đạo đức hành nghề. Vì vậy, hai bên bàn luận, thống nhất và ký kết hợp đồng bàn giao công việc cũng như các gói chi phí dịch vụ kế toán thuế.

Bước 4: Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán

Việt Mỹ sẽ theo dõi, ghi chép và hạch toán sổ sách kế toán từ những dữ liệu hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tương tác thường xuyên và tư vấn các phương án để tối ưu hóa chi phí cùng số tiền thuế phải nộp.

Bước 5: Báo cáo công việc

Sau khi các sổ sách kế toán được tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống về chứng từ và sổ liệu. Sau đó, Việt Mỹ sẽ gửi báo cáo tới cho doanh nghiệp các công việc, bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo số tiền thuế phải nộp, báo cáo tài chính năm….

Bước 6: Bảo mật & lưu trữ sổ sách kế toán

Kế Toán Việt Mỹ  đảm bảo bảo mật tuyệt đối thông tin và sổ sách của khách hàng. Thiết lập, lưu trữ các chứng từ, sổ sách hoàn thiện trong tháng đúng với chế độ kế toán hiện hành,… Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện nộp khai thuế, báo cáo tài chính, thuế theo tháng/quý/năm.

5. Cam Kết Trách Nhiệm Khi Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành dịch vụ kế toán, Việt Mỹ hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng.

 • Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc: Phân loại tài liệu; Lập và giao nộp các loại sổ kế toán, sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi cung cấp dịch vụ kế toán;
 • Chịu trách nhiệm giải trình các chứng từ kế toán thuế khi cơ quan thuế yêu cầu về số liệu kế toán;
 • Nếu khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót trong hồ sơ, chứng từ của Kế toán Việt Mỹ, khách hàng có trách nhiệm nộp toàn bộ tiền phạt;
 • Hàng tháng hoặc quý, chuyên viên của Kế toán Việt Mỹ sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để lấy chứng từ. Do đó, khách hàng không phải mất thời gian đi lại cũng như chi phí chuyển phát nhanh;
 • Kế toán Việt Mỹ chia sẻ địa chỉ hộp thư điện tử của Quý khách hàng với cơ quan thuế để Quý khách hàng chủ động nhận thông tin khai thuế và các vấn đề trực tiếp từ cơ quan thuế;
 • Chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin kế toán của khách hàng ngay cả khi đã chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

6. Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói

1. Công ty không xuất hoá đơn có phải nộp báo cáo thuế không?

Có. Theo quy định, doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm dù không xuất hoá đơn.

2. Nếu làm sai báo cáo của tôi thì Việt Mỹ có chịu trách nhiệm hay không?

Có. Kế toán Việt Mỹ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách hàng bị sai.

3. Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế/kế toán/báo cáo thuế?

Khách hàng cần cung cấp thông tin bao gồm: Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai xuất nhập khẩu (bản gốc hoặc photo); Sao kê, sổ phụ ngân hàng; Chứng minh nhân dân người lao động; Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận (nếu cần); Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.

4. Khách hàng nào nên dùng dịch vụ báo cáo thuế?

Doanh nghiệp tiến hành kê khai báo cáo thuế theo Quý trong những tình huống sau đây:

  • Doanh nghiệp mới thành lập, mới bắt đầu hoạt động.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước (đủ 12 tháng) dưới 50 tỷ đồng.

5. Có những loại thuế nào doanh nghiệp cần phải đóng theo quy định?

Dù là loại hình doanh nghiệp nào thì cũng có điểm chung là bắt buộc phải nộp 4 loại thuế cơ bản sau: Thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

6. Có phát sinh thêm chi phí nào khác ngoài hợp đồng không?

Không. Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế trong hợp đồng là chi phí trọn gói. Việt Mỹ cam kết không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác.

7. Việt Mỹ có Ngoài dịch vụ kế toán thuế, Việt Mỹ có rà soát, tiếp nhận hồ sơ cũ hoặc từ đơn vị khác không?

Có. Dịch vụ kế toán Việt Mỹ đã thực hiện rà soát và dọn dẹp rất nhiều hồ sơ sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp đang hoạt động. Sau khi rà soát, kiểm tra, đa số các hồ sơ sau nhiều năm hoạt động đều phát hiện thấy nhiều lỗi sai sót. Những sai sót hồ sơ nếu không được kiểm soát kĩ sẽ khiến cho việc gỡ rối hồ sơ trong tương lai gặp rất nhiều khó khăn và rắc rối. Vì vậy, khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế từ Việt Mỹ, doanh nghiệp của bạn sẽ được làm sạch hồ sơ và yên tâm phát triển kinh doanh.

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói uy tín Tp.HCM

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói uy tín Tp.HCM

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh nhằm giải quyết những khó khăn cho cá nhân và tổ chức trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký con dấu, và nhiều thủ tục khác, nhằm mang lại sự thuận tiện cho chủ doanh nghiệp khi thành lập công ty để bước vào thị trường kinh doanh. Chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty chuyên nghiệp với sự minh bạch rõ ràng và tiết kiệm chi phí, thời gian tại Thành phố Hồ Chí Minh

1. Bảng Giá Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Trọn Gói Uy Tín Tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh

STT NỘI DUNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY – GÓI CƠ BẢN CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
1 Giấy phép kinh doanh 1.499.000 VNĐ
Hoàn thành: 5 – 7 ngày làm việc (Cam kết không phát sinh chi phí)
2 Con dấu tròn Công ty liền mực loại đẹp
3 Giấy xác nhận mẫu dấu
4 Soạn thảo điều lệ công ty
5 Nộp tờ khai lệ phí môn bài năm thành lập
STT NỘI DUNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY – GÓI ĐẦY ĐỦ CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
1 Giấy phép đăng kí doanh nghiệp + mã số thuế 3.800.000 VNĐ
Hoàn thành: 7 – 10 ngày làm việc (Cam kết không phát sinh chi phí)
2 Con dấu tròn Công ty liền mực loại đẹp
3 Đăng công bố thông tin DN trên cổng thông tin quốc gia
4 Con dấu chức danh “Giám đốc” liền mực loại đẹp
5 Bảng Tên Công ty Mica: 30cm x 40cm
6 Bàn giao kết quả đến tận tay khách hàng
7 Mở Tài Khoản Ngân Hàng Số Đẹp
số 8 Hồ sơ khai thuế ban đầu
9 Chữ Ký Số (Token): 1 Năm
10 Hoá Đơn Điện Tử: 300 số
11 Miễn Phí 1 Tháng Kế Toán Ban Đầu
12 Tặng 1 cuốn cẩm nang quản trị thuế và kế toán ( Dùng cho CEO )
STT NỘI DUNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY – GÓI ĐẶC BIỆT CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
1 Giấy phép đăng kí doanh nghiệp + mã số thuế 4.890.000 VNĐ
Hoàn thành: 10 – 12 ngày (Cam kết không phát sinh chi phí)
2 Con dấu tròn Công ty liền mực loại đẹp
3 Đăng công bố thông tin DN trên cổng thông tin quốc gia
4 Con dấu chức danh “Giám đốc” liền mực loại đẹp
5 Bảng Tên Công ty Mica: 30cm x 40cm
6 Bàn giao kết quả đến tận tay khách hàng
7 Mở Tài Khoản Ngân Hàng Số Đẹp
số 8 Hồ sơ khai thuế ban đầu
9 Chữ Ký Số (Token): 3 Năm
10 Hoá Đơn Điện Tử: 500 số
11 Miễn Phí 3 Tháng Kế Toán Ban Đầu
12 Tặng Thiết Kế Logo
13 Đăng kí tài khoản thuế điện tử
14 Nộp tờ khai lệ phí môn bài
15 Đăng kí hồ sơ ban đầu dưới cơ quan thuế
16 Tặng 1 cuốn cẩm nang quản trị thuế và kế toán ( Dùng cho CEO )

Khi quý khách hàng quyết định đăng ký dịch vụ thành lập doanh nghiệp, với bất kỳ mô hình nào, dù là thành lập cty cổ phần, mở công ty TNHH, thành lập doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh, chúng tôi đều tư vấn miễn phí để giúp bạn chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp.

2. Thời Gian Triển Khai Dịch Vụ Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp

Để soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp thường tốn nhiều thời gian và công sức để thực hiện. Song, với dịch vụ thành lập công ty tại Quang Minh, thời gian thực hiện chỉ vỏn vẹn trong vòng 4 ngày. 

Việc sử dung dịch vụ thành lập công ty Tp.HCM tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh giúp quý khách hàng từ việc soạn hồ sơ và thực hiện thủ tục cho đến khi hoàn thành. Cụ thể việc đăng kí thành lập doanh nghiệp được thực hiện trong vòng 4 ngày.

 • Trong 1 ngày, Việt Mỹ sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
 • 03 ngày tiếp theo là thời gian hồ sơ được nộp, xử lý và được cấp Giấy chứng nhận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Với quy trình làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhanh nhất ngay tại nhà.

3. Những Điều Kiện Cần Thiết Để Thành Lập Công Ty

Khi tiến hành thủ tục thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp mới năm 2024 trở đi cần chú ý, thỏa mãn những điều kiện dưới đây:

3.1 Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp/công ty

 • Đối với tổ chức: Phải có tư cách pháp nhân.
 • Đối với cá nhân: Phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

3.2 Điều kiện về tên công ty

 • Tên công ty phải gồm hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Tên công ty cần được gắn tại địa điểm kinh doanh, trụ sở chính, văn phòng đại diện và chi nhánh.
 • Tên doanh nghiệp phải được ghi trên mọi hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm và giấy tờ giao dịch của doanh nghiệp.
 • Tên công ty không được vi phạm các giá trị đạo đức, văn hóa và thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
 • Không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó trên phạm vi toàn quốc;
 • Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Không sử dụng cụm từ trong các cơ quan đoàn thể của nhà nước để đặt tên cho công ty mình.

3.3 Điều kiện về địa chỉ công ty

 • Địa chỉ cần phải xác định rõ ràng như: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, phố hoặc là thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Địa chỉ trụ sở công ty không thuộc chung cư để ở

3.4 Vốn điều lệ

Cần xác định số vốn điều lệ để đăng ký kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn do chủ sở hữu, các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp đủ trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh nghiệp phải góp đủ số vốn điều lệ đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quá thời hạn quy định và vẫn không góp đủ vốn điều lệ thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

3.5 Xác định ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề doanh nghiệp được quyền đăng kí kinh doanh theo pháp luật và doanh nghiệp phải đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết cho ngành nghề đó (nếu có).

Doanh nghiệp được quyền đăng ký kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm, nhưng các ngành nghề đó phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam hoặc phải được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

3.6 Xác định loại hình công ty

Chủ doanh nghiệp cần xem xét và lựa chọn loại hình tổ chức phù hợp, dựa trên các tiêu chí như trách nhiệm thuế, trách nhiệm pháp lý, khả năng chuyển nhượng, bổ sung, thay thế và quy mô doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

4. Thông Tin Cung Cấp Và Làm Những Gì Để Đăng Kí Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp

1. Cung cấp địa chỉ trụ sở chính công ty (Việt Mỹ sẽ kiểm tra trước địa chỉ này có được cấp giấy phép hay không);

2. Chuẩn bị tên công ty, doanh nghiệp (Chuyên viên của Việt Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra trước tên có trùng hay không);

3. Xác định các ngành nghề dự định kinh doanh. Ví dụ: Xây dựng, nội thất, bất động sản… chuyên viên của Việt Mỹ sẽ tự soạn và áp mã ngành cấp 4 theo đúng quy định;

4. Xác định vốn điều lệ;

5. Xác định số vốn của doanh nghiệp (trường hợp công ty có nhiều cổ đông thì cho Việt Mỹ biết số vốn góp của từng người);

6. Chuẩn bị CMND hoặc CCCD hoặc passport photo công chứng không quá 3 tháng của tất cả người tham gia góp vốn. Nếu chưa công chứng thì cung cấp bản gốc, Việt Mỹ sẽ hỗ trợ miễn phí.

Thông tin doanh nghiệp cần cung cấp khi Thành lập công ty

5. Việt Mỹ Hỗ Trợ Các Công Việc Khi Sử Dụng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp bản vàng do Sở kế hoạch & Đầu tư cấp;

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khi thành lập công ty;
 • Con dấu của công ty;
 • Con dấu chức danh cho giám đốc – người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Hồ sơ lưu hành nội bộ của công ty;
 • Soạn thảo điều lệ cho công ty;
 • Chữ ký số Token;
 • Hóa đơn điện tử;
 • Hướng dẫn, đại diện cho công ty thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty như: mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng, phát hành hóa đơn điện tử, đăng bố cáo điện tử đăng ký doanh nghiệp;
 • Ngoài ra, quý khách hàng có thể lựa chọn sử dụng những dịch vụ liên quan đến kê khai thuế, báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, tư vấn kế toán, tư vấn lập sổ BHXH … song song với tư vấn thủ tục thành lập công ty.

Bên cạnh đó, quý khách hàng có thể nhận được nhiều ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại Việt Mỹ.

6. Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Việt Mỹ

1. Đội ngũ chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên viên Việt Mỹ có tính nghiệp vụ cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán hoàn toàn cam kết trong việc xử lý các tài liệu và thủ tục.

2. Giảm thiểu rủi ro pháp lý

Thủ tục pháp lý liên quan trong quá trình phức tạp đòi hỏi sự hiểu biết về Luật. Vì vậy giúp khách hàng giảm thiểu các rủi ro liên quan.

3. Tiết kiệm thời gian, chi phí

Chuyên viên sẽ thay bạn hoàn thành mọi thủ tục liên quan trong quá trình thành lập công ty và  giao kết quả cho khách hàng khi đăng kí thành công.

4. Cam kết đúng hẹn

Trong vòng 5 – 7 ngày, Kế toán Việt Mỹ sẽ hoàn thành hồ sơ đăng kí thành lập công ty, doanh nghiệp và hoàn tất mọi thủ tục pháp lý đăng kí doanh nghiệp.

5. Bàn giao miễn phí tận nơi

Khách hàng không cần lên Sở KH&ĐT, không đi công chứng ủy quyền, không cần đi công chứng CMND… Kế toán Việt Mỹ sẽ thay bạn hoàn thành mọi thủ tục pháp lý cần thiết. Sau khi hoàn thành, kết quả sẽ bàn giao đến tận tay khách hàng.

6. Hỗ trợ kế toán thuế

Thủ tục đăng ký thành lập công ty là giai đoạn khởi đầu nhưng các vấn đề sau thành lập, đặc biệt là thuế, kế toán… mới là vấn đề quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Vì vậy Việt Mỹ sẽ cung dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp sau khi thành lập.

7. Quy Trình Dịch Vụ Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp Tại Việt Mỹ

Bước 1: Tư vấn, tiếp nhận thông tin đăng ký doanh nghiệp từ khách hàng.

Kế toán Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng cung cấp. Tiếp đó, chúng tôi sẽ tư vấngiải đáp những khúc mắc bạn đang gặp phải. Giúp khách hàng hiểu rõ từ việc lựa chọn loại hình công ty phù hợp, đến việc đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực mong muốn mà không lo bị trùng tên công ty.

Để từ đó bổ sung thông tin cần thiết vào văn bản và soạn hồ sơ đăng ký, làm thủ tục thành lập công ty cho khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bước 2Chuẩn bị đầy đủ thông tin cần thiết và tiến hành soạn thảo hồ sơ.

 • Giấy đề nghị ĐKDN theo mẫu quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BKHĐT.
 • Điều lệ đã soạn thảo của công ty;
 • Danh sách tất cả thành viên/cổ đông (nếu là công ty TNHH 2 TV hoặc là công ty cổ phần);
 • CMND/CCCD/hộ chiếu của tất cả các thành viên/cổ đông (trong vòng 6 tháng);
 • Văn bản ủy quyền nếu trong trường hợp người đại diện công ty không tự thực hiện thủ tục.
 • Giấy tờ khác theo quy định về hình thức, điều kiện quy định theo ngành nghề mà mà bạn chọn lựa.

Bước 3Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty.

Nộp hồ sơ online qua cổng thông tin quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp tỉnh. 

Sau khi nhận được biên nhận hồ sơ công ty hợp lệ thì nộp hồ sơ thành lập công ty bản gốc tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư của tỉnh, thành phố.

Trong trường hợp nhận được thông báo rằng hồ sơ không hợp lệ thì phải tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ thành lập công ty hoàn thiện và nộp lại.

Bước 4: Hoàn thiện và bàn giao Giấy phép.

Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký, Việt Mỹ sẽ tiếp nhận kết quả và thực hiện kiểm tra lại các thông tin của doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đảm bảo tính chính xác. Sau đó, sẽ bàn giao kết quả đến tận tay của khách hàng.

8. Trong Năm 2024, Sau Khi Thành Lập Công Ty, Doanh Nghiệp Cần Phải Làm Những Gì

Các công việc mà chủ doanh nghiệp cần phải làm sau khi đăng ký dịch vụ thành lập công ty tại Việt Mỹ để tránh bị phạt.

8.1 Kê khai thuế ban đầu

Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các thủ tục kê khai thuế ban đầu. Đây là một bước không thể thiếu và có rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc thiết lập hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

Hiện tại, Việt Mỹ đang có chương trình hỗ trợ chi phí khai thuế lần đầu cho doanh nghiệp nếu khách hàng ký hợp đồng làm dịch vụ kế toán với Việt Mỹ: Miễn phí 1 tháng ban đầu khu vực TP. HCM.

8.2 Mở tài khoản ngân hàng

Để hoàn tất quy trình đăng ký thành lập công ty, bạn cần phải thực hiện việc đăng ký và mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ trọn gói thành lập công ty tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh.

8.3 Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện việc nộp thuế và giao dịch trực tuyến. Việt Mỹ sẽ hỗ trợ soạn hồ sơ miễn phí và tư vấn toàn bộ các thông tin, quy định liên quan đến hóa đơn như: chọn nhà cung cấp hóa đơn, cách sử dụng hóa đơn, cách xử lý hóa đơn khi xuất sai…

8.4 Đăng ký mua chữ ký số (token)

Việt Mỹ đã bao gồm chi phí mua chữ ký số (token) cho doanh nghiệp trong 2 gói dịch vụ thành lập công ty, doanh nghiệp gồm: Gói đầy đủ và gói Đặc Biệt

Chữ ký số sẽ dùng để tiến hành các thủ tục điện tử như: Nộp và kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, kê khai thuế trực tuyến, thực hiện các thủ tục hải quan và giao dịch online.

8.5 Khắc con dấu

Khắc con dấu tròn cho công ty, doanh nghiệp là bước không thể thiếu sau khi hoàn tất quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 44 của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp được quyền tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung của con dấu.

8.6. Đặt bảng hiệu công ty

Sau cùng, bạn cần phải đặt một bảng hiệu công ty với nội dung thông tin sẽ bao gồm: tên công ty, mã số thuế và địa chỉ trụ sở doanh nghiệp. Trong gói đầy đủ và đặc biết đã tính chi phí bảng hiệu.

Treo bảng hiệu công ty được xem là nghĩa vụ và điều kiện bắt buộc phải có để cơ quan thuế có thể kiểm tra tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

9. Câu Hỏi Thường Gặp Khi Thành Lập Công Ty

1. Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Việc lựa chọn loại hình nào giữa hai loại hình công ty nêu trên phụ thuộc vào mỗi doanh nghiệp. Cụ thể:

Trong trường hợp số lượng thành viên góp vốn thành lập doanh nghiệp là 2, doanh nghiệp chỉ có thể lựa chọn hình thức Công ty TNHH 2 thành viên, nếu có từ 3 – 50 thành viên góp vốn có thể lựa chọn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, còn Công ty Cổ phần thì có từ 03 thành viên và không giới hạn thành viên tối đa.

Có thể doanh nghiệp sẽ muốn lựa chọn hình thức Công ty TNHH nếu như doanh nghiệp muốn kiểm soát chặt chẽ việc điều hành, quản lý bởi mỗi việc thay đổi danh sách thành viên thành lập công ty phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên.

Công ty Cổ phần sẽ là một lựa chọn hợp lý nếu các doanh nghiệp muốn không bị giới hạn số cổ đông hay muốn phát hành cổ phiếu, gia nhập thị trường chứng khoán.

Như vậy, công ty TNHH hay công ty cổ phần đều có những đặc điểm, ưu và nhược điểm nhất định. Khi thành lập công ty, chủ doanh nghiệp nên cân nhắc nhu cầu hiện tại, định hướng phát triển công ty trong tương lai để lựa chọn hình thức công ty phù hợp.

2. Các loại thuế phải nộp sau khi thành lập công ty?

4 loại thuế bắt buộc phải đóng dù là loại hình doanh nghiệp nào bao gồm: thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

3. Thành lập công ty, doanh nghiệp có cần bằng cấp không?

KHÔNG không yêu cầu bằng cấp hay chứng chỉ hành nghề khi khi thành lập công ty, ngoại trừ các ngành như dịch vụ bảo vệ, đòi nợ, giáo dục, bảo hiểm…

4. Tôi có được đặt tên công ty trùng với một công ty khác không?

Không được đặt tên trùng hay gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã được đăng ký  – Tên công ty được công nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam và là duy nhất. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn, bạn không thể đặt tên công ty trùng với một công ty đã thành lập trước và vẫn đang hoạt động. 

 

 

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty | trọn gói 1.000.000đồng

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty

Hãy đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí với dịch vụ thành lập chi nhánh công ty trọn gói tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh. Với chỉ 1.000.000đ, bạn có thể hoàn thành mọi thủ tục mà không lo phát sinh chi phí bất ngờ. Chúng tôi cam kết bàn giao giấy phép chi nhánh trong vòng 5 – 7 ngày, hãy để Việt Mỹ thay bạn giải quyết những vấn đề giấy tờ phức tạp.

1. Chi Phí Trọn Gói Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Tại Việt Mỹ

Khi đăng ký thành lập chi nhánh, bạn cần cân nhắc lựa chọn 1 trong 2 hình thức hạch toán: Hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc.

Phí dịch vụ sẽ tùy thuộc vào hình thức hạch toán, nhu cầu khắc dấu của chi nhánh hay phạm vi thành lập chi nhánh, chi tiết như sau:

1.1 Thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính

Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng (bao gồm GPKD chi nhánh).

1.2 Thành lập chi nhánh hạch toán độc lập

Phí dịch vụ: 1.300.000 đồng (bao gồm GPKD và con dấu riêng của chi nhánh)

→ Giấy phép, MST:

 • Dịch vụ: 1.000.000 đồng.

→ Con dấu:

 • Phí khắc dấu: 500.000 VNĐ;
 • Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia: 200.000 VNĐ.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói

2. Khi Nào Cần Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Khi nào cần thành lập chi nhánh công ty? Đây là một câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đều quan tâm. Trên thực tế, Thành lập chi nhánh công ty là một quá trình quan trọng khi bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Tăng cường khả năng cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Mở rộng thị trường tiêu thụ là một trong những lý do chính khiến doanh nghiệp quan tâm đến việc mở chi nhánh công ty. Khi doanh nghiệp đã đạt được sự phát triển ổn định tại một khu vực cụ thể, mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang các vùng lân cận là một bước đi tự nhiên. Mục tiêu là tăng doanh số bán hàng và củng cố thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh cũng có những hạn chế và khó khăn.

3. Thông Tin Khách Hàng Cần Cung Cấp Và Chuẩn Bị

Với dịch vụ thành lập chi nhánh công ty tại Việt Mỹ, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin sau:

 1. MST/bản scan GPKD
 2. Địa chỉ chi nhánh dự kiến
 3. Hình thức hạch toán của chi nhánh
 4. Thông tin và CMND/CCCD/hộ chiếu người đứng đầu chi nhánh.

4. Thời Gian Hoàn Thành Thủ Tục Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Sau khi Việt Mỹ hoàn tất bộ hồ sơ thành lập chi nhánh công ty theo quy định, chỉ trong vòng 3 ngày, Sở KH&ĐT sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Như vậy, bạn chỉ cần ký hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cùng con dấu (nếu có) tại nhà (*), bạn không cần mất thời gian đi lại Sở KH&ĐT.

5. Nội Dung Công Việc Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Tại Việt Mỹ

Tiếp nhận và kiểm tra thông tin: Tư vấn chi tiết về văn phòng đại diện, bao gồm tên và địa chỉ. Kiểm tra và xác nhận thông tin để đảm bảo tính chính xác.

Ký kết Hợp đồng dịch vụ: Thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ, đặt ra những điều kiện rõ ràng dựa trên cuộc trao đổi giữa hai bên.

Soạn hồ sơ và Ký tận nơi: Thực hiện soạn hồ sơ thành lập chi nhánh công ty theo yêu cầu và thỏa thuận. Đại diện doanh nghiệp ký tận nơi theo thời gian thích hợp.

Nộp hồ sơ và Theo dõi kết quả: Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.

Nhận Giấy chứng nhận hoạt động: Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bàn giao Giấy phép: Bàn giao Giấy phép tận nơi cho doanh nghiệp.

Tư vấn và Hỗ trợ thêm: Tiếp tục tư vấn và hỗ trợ trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi có Giấy phép thành lập chi nhánh.

6. Hồ Sơ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Khi đã soạn thảo hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cụ thể tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trong đó, hồ sơ thành lập chí nhánh công ty bao gồm các thành phần sau:

 • Mẫu văn bản thông báo đăng ký thành lập chi nhánh công ty;
 • Văn bản quyết định của Hội đồng thành viên liên quan đến việc lập chi nhánh (áp dụng cho công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên);
 • Tờ quyết định thành lập chi nhánh công ty;
 • Tờ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện (nếu người đứng đầu không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty);
 • 01 bản công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người đứng đầu văn phòng đại diện;
 • Văn bản uỷ quyền cho người nộp hồ sơ;
 • 01 bản công chứng CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của người nộp hồ sơ.

7. Cam Kết Việt Mỹ Khi Cung Cấp Dịch Vụ Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

Việt Mỹ cam kết với khách hàng khi sử dụng dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp:

1. Không phát sinh chi phí;

2. Bàn giao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh đúng hẹn;

3. Hỗ trợ tư vấn miễn phí hình thức hạch toán chi nhánh.

4. Hỗ trợ tư vấn miễn phí đối với các quy định khi thành lập chi nhánh: tên, địa chỉ….

5. Hỗ trợ tư vấn miễn phí trong suốt quá trình chi nhánh hoạt động.

8. Câu Hỏi Thường Gặp Khi Thành Lập Chi Nhánh Công Ty

[đàn accordion]

Chi phí thành lập chi nhánh hạch toán độc lập?

Phí dịch vụ trọn gói thành lập chi nhánh hạch toán độc lập tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh là 1.500.000đ. Và đồng thời cam kết không phát sinh chi phí. Với chi phí này, bạn sẽ nhận được giấy phép kinh doanh (GPKD) chi nhánh và con dấu riêng của chi nhánh.

Bao nhiêu ngày thủ tục thành lập chi nhánh công ty xong?

Từ 5 – 7 ngày làm việc, Việt Mỹ sẽ bàn giao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tận nhà bạn (dịch vụ miễn phí).

Thành lập chi nhánh cho công ty cổ phần chi phí bao nhiêu?

Với chi phí thành lập chi nhánh công ty cổ phần hoặc các loại hình công ty khác sẽ có chi phí chi tiết như sau:

 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính: 1.000.000đ;
 • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh và chi nhánh hạch toán độc lập: 1.500.000đ.

➨ Gọi ngay cho Việt Mỹ theo số hotline/zalo: 0915101726 để được hỗ trợ chi tiết.

Để thành lập chi nhánh cần chuẩn bị những gì?

Thông tin bạn cần cung cấp rất đơn giản bao gồm:

 1. MST/bản scan GPKD
 2. Địa chỉ chi nhánh dự kiến
 3. Hình thức hạch toán của chi nhánh
 4. Thông tin và CMND/CCCD/hộ chiếu người đứng đầu chi nhánh.

[/đàn accordion]

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty theo quy định

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty theo quy định

Để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, việc thành lập chi nhánh công ty là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, thành lập chi nhánh công ty là việc này không đơn giản và yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục cần thiết để bắt đầu mở chi nhánh công ty.

Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Là Gì?

Thành lập chi nhánh công ty là quá trình tạo ra một phân đoạn hoạt động kinh doanh mới của công ty gốc. Tuy nhiên, quá trình thành lập chi nhánh cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và nộp đầy đủ hồ sơ cần thiết.

Chi nhánh này hoạt động dưới sự quản lý của công ty mẹ và thường có cùng tên với công ty gốc. Mục đích của việc thành lập chi nhánh là mở rộng phạm vi hoạt động, tiếp cận thị trường mới, và cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm tại các vị trí khác nhau.

Công ty có thể lập nhiều chi nhánh tại cùng một địa phương hoặc ở nhiều địa phương khác nhau. Tùy thuộc vào nhu cầu và chiến lược kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, quá trình thành lập chi nhánh cần phải tuân thủ các quy định pháp luật và nộp đầy đủ hồ sơ cần thiết.

Khi Nào Cần Thành Lập Chi Nhánh Công ty?

Khi nào cần thành lập chi nhánh công ty? Đây là một câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đều quan tâm. Trên thực tế, Thành lập chi nhánh công ty là một quá trình quan trọng khi bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Tăng cường khả năng cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Mở rộng thị trường tiêu thụ là một trong những lý do chính khiến doanh nghiệp quan tâm đến việc mở chi nhánh công ty. Khi doanh nghiệp đã đạt được sự phát triển ổn định tại một khu vực cụ thể, mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang các vùng lân cận là một bước đi tự nhiên. Mục tiêu là tăng doanh số bán hàng và củng cố thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Tuy nhiên, việc thành lập chi nhánh cũng có những hạn chế và khó khăn.

Điều Kiện Cần Có Trước Khi Mở Chi Nhánh Công Ty

Điều kiện cần có trước khi mở chi nhánh công ty là một phần quan trọng trong quá trình thành lập chi nhánh. Dưới đây là một số điều kiện bạn cần xem xét:

 • Bắt buộc cần phải có doanh nghiệp trước mới có thể thành lập chi nhánh. Tuy nhiên, không thể cùng một lúc thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh và thủ tục thành lập doanh nghiêp.
 • Đặt tên chi nhánh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”. Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Địa chỉ trụ sở của chi nhánh phải là địa chỉ có thực và trong phải nằm trong lãnh thổ tại Việt Nam. Bao gồm 4 cấp địa chỉ và thông tin liên lạc như số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Ngành nghề đăng kí kinh doanh của chi nhánh cần phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của công ty.
 • Chi nhánh chỉ được phép đăng ký cho những ngành nghề mà công ty mẹ đã đăng ký.
 • Người đại diện chi nhánh là cá nhân thành viên công ty hoặc người khác công ty; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; người đại diện không bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đăng Ký Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Sẽ Được Lợi Gì?

Mở rộng hoạt động kinh doanh là một trong những lý do chính khiến doanh nghiệp quan tâm đến việc mở chi nhánh công ty. Khi doanh nghiệp đã đạt được sự phát triển ổn định tại một khu vực cụ thể, mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh sang các vùng lân cận là một bước đi tự nhiên. Mục tiêu là tăng doanh số bán hàng và củng cố thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Bên cạnh đó, đăng ký mở chi nhánh công ty sẽ mang lại nhiều lợi ích khác, bao gồm:

 • Chi nhánh có khả năng tự chủ triển khai hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt và hiệu quả hơn;
 • Chi nhánh có thể được thành lập ở nhiều nơi, nên rất phù hợp với doanh nghiệp đang có dự định mở rộng quy mô kinh doanh và tìm kiếm nguồn khách hàng mới;
 • Đăng ký thành lập chi nhánh cũng giúp cho công ty tiếp cận khách hàng và đối tác một cách thuận tiện hơn. Đặc biệt khi mở rộng thêm chi nhánh ở những khu vực khác quận, huyện hoặc thành phố. Tăng khả năng nhận diện thương hiệu, tiếp cận được nhiều khách hàng mới;
 • Nếu đăng ký là chi nhánh hạch toán độc lập chi nhánh cũng có thể kê khai nộp thuế riêng như một đơn vị độc lập. Từ đó, tạo sự thuận tiện cho khách hàng khi giao dịch.

Quy Trình Thành Lập Chi Nhánh Công Ty Theo Quy Định Mới

Quy trình thủ tục thành lập chi nhánh công ty sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị thông tin đăng ký và soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh. Cần tuân thủ hồ sơ đúng theo quy định, cụ thể cho từng loại hình công ty.

Bước 2: Người đứng đầu chi nhánh hoặc người được ủy quyền sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chi nhánh. Cách thứ 2 là nộp hồ sơ thực hiện thủ tục mở chi nhánh công ty qua mạng bằng cổng thông tin điện tử tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Thời gian giải quyết hồ sơ thành lập chi nhánh là 03 ngày làm việc.

Bước 3: Hồ sơ sau khi được nộp và được chấp nhận hợp lệ. Sở KH & ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp.

Bước 4: Các công tác cần thực hiện sau khi thành lập chi nhánh:

Công bố thông tin chi nhánh công ty và khắc con dấu chi nhánh;

Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài của chi nhánh;

Làm biển và treo biển công ty tại trụ sở chính;

Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử.

Những loại thuế chi nhánh công ty cần phải đóng

Chi nhánh công ty có nghĩa vụ đóng các khoản thuế tuỳ theo hình thức đã lựa chọn. Việc đóng các loại thuế của chi nhánh được phân loại với 02 hình thức hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc như sau:

Nộp thuế môn bài đối với chi nhánh

Trường hợp 1: Đối với chi nhánh hạch toán độc lập:

 • Chi nhánh thực hiện kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.

Trường hợp 2: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

 • Nếu chi nhánh công ty ở cùng tỉnh với trụ sở chính, chi nhánh đến cơ quan thuế trụ sở chính để nộp tờ khai thuế môn bài.
 • Nếu chi nhánh công ty ở khác tỉnh với trụ sở chính, chi nhánh nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại cơ quan thuế của chi nhánh.

Nộp Thuế Giá trị gia tăng đối với chi nhánh

Đối với việc kê khai thuế GTGT, cả chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay độc lập đều tự kê khai thuế GTGT. Việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng hoặc theo quý tùy từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Nộp Thuế Thu nhập doanh nghiệp cho chi nhánh

 • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
 • Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Trụ sở chính sẽ tiến hành nộp hồ sơ khai thuế cho cả phần thu nhập của chi nhánh.

Dịch vụ thành lập công ty uy tín trọn gói tại Việt Mỹ

Trên đây là những thông tin tư vấn của Việt Mỹ về việc thành lập chi nhánh công ty. Nếu bạn có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty. Với thế mạnh về các thủ tục thành lập doanh nghiệp, cùng với đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm. Việt Mỹ cam kết giúp bạn thành lập chi nhánh trong thời gian nhanh nhất, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

 • Chúng tôi mang đến một dịch vụ uy tín và chất lượng, cùng với giá cả hợp lý nhất trên thị trường.
 • Công ty Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm hơn 7 năm  hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp.
 • Đặc biệt, Việt Mỹ cam kết bảo mật thông tin khách hàng 100%.

Với chi phí trọn gói chỉ từ 1.000.000đ, Việt Mỹ cam kết sẽ đem lại sự hài lòng và chất lượng cho khách hàng. Đội ngũ chuyên viên tại Việt Mỹ sẽ đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến quy trình thành lập chi nhánh. Từ việc soạn thảo văn bản, hồ sơ, thu thập và chuẩn bị thông tin liên quan.

Hạch toán là gì? Phân loại, đặc điểm và vai trò hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán là gì

Hạch toán là gì? Hạch toán kế toán là gì? Phân loại, đặc điểm và vai trò kế toán như thế nào? Trong bài viết này, Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh cung cấp câu trả lời cho các bạn.

1. Hạch Toán Là Gì

Hạch toán là gì
Hạch toán là gì

Hạch toán là một quá trình có hệ thống bao gồm 4 công việc như: quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép để quản lý các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, được tổ chức theo cách chặt chẽ và có hiệu quả.

Mô Tả
Quan sát Đây là công việc và hoạt động được tiến hành đầu tiên trong quá trình quản lý ngọc mô tả, ly dị, phản ánh ánh sáng, sự tồn tại của đối tượng cần thu thập.
Đo lường Sau khi quan sát,  doanh nghiệp sử dụng các máy móc, thiết bị, công thức tính toán, đo lực hóa hóa các đối tượng (các hao phí trong sản xuất và cải tiến).
Tính toán Quá trình này sử dụng cách hợp nhất các phương pháp tối ưu tổng hợp nhất, được phép tính toán để biết mức độ thực hiện và thực hiện kết quả hiệu quả, từ đó tiếp tục hóa thành các tổng hợp chỉ tiêu.
Sao chép Đây là quá trình ghi lại, xử lý kết quả của các hoạt động kinh tế để sau đó có cơ sở đưa ra quyết định phù hợp.

2. Phân Loại Các Loại Hạch Toán

Hạch toán có thể phân chia thành 3 loại chính là: Giải toán nghiệp vụ, Giải toán thống kê và Giải toán kế toán. Trong đó:

  Nội dung Ưu tiên Nhược điểm

Hạch toán nghiệp vụ – kỹ thuật

– Hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật là thẩm định, phản ánh và kiểm tra trực tiếp từng nghiệp vụ, từng quá trình kinh tế cụ thể, phục vụ cho công việc chỉ đạo thường xuyên, đáp ứng thời gian hình thực hiện nghiệp vụ , too trình đó.

– Hạch toán nghiệp vụ phản ánh ánh sáng trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật.

Ví dụ: Thực trạng sử dụng lao động, vật tư; hiện trạng sử dụng tài sản cố định…

Thông tin cụ thể, chi tiết phản hồi yêu cầu về tốc độ, đáp ứng kịp thời Thông tin không có thông tin, không có cái nhìn tổng thể về vấn đề, chỉ phân biệt độ sáng của một đối tượng

Hạch toán thống kê

– Hạch toán thống kê là khoa học nghiên cứu chất lượng trong mối liên hệ thiết bị với chất của các chất kinh tế xã hội xã hội số lớn trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể, rút ​​​​​​​​ra bản chất và tính chất được phát triển các hiện tượng đó.

– Hạch toán thống kê theo dõi số lượng các biểu tượng kinh tế – xã hội ở phạm vi vi phạm để đưa ra kết quả.

Ví dụ: Trong doanh nghiệp có thể thống kê xu hướng biến động lợi nhuận của các mặt hàng, thống kê xu hướng tiêu sản phẩm để xác định thời gian… < /span>

Thông tin phản ánh Có liên kết liên tục cần đánh giá trên các kết quả điều tra liên tục Thông tin thiếu tính năng xác định chính xác khi được gắn vào không gian và thời gian nhất định

Hạch toán kế toán

– Hạch toán kế toán phân tích ánh sáng về tình hình tài sản hiện có và các biến động tài sản tại đơn vị khi phát triển khai thác các hoạt động kinh doanh kinh doanh kinh doanh.< a i=1> Sử dụng cả 3 loại thước đo, thước đo giá trị mang tính chủ yếu và bắt buộc. Thông tin có tính liên tục và giao diện phải theo dõi liên tục và tồn tại của các đơn vị Khắc phục điểm yếu của 2 phương pháp trên.

3. Hạch Toán Kế Toán Là Gì

Hạch toán kế toán (hay gọi với tên quen thuộc là kế toán) là môn khoa học phản ánh các mặt của hoạt kinh tài quốc tế ở các đơn vị, tổ chức xã hội. Mục tiêu, môn học khoa học này giúp người thu nhận, xử lý, cung cấp những thông tin về tài sản tiêu chuẩn chuẩn kiểm tra toàn bộ sản phẩm tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính chính trong một đơn vị.

Xem thêm: Kế toán là gì?

4. Phân Loại Hạch Toán Kế Toán

4.1 Phân loại dựa trên thông tin thuộc tính

Có 2 loại toán toán kế toán theo cách phân loại này như sau:

 • Tổng hợp kế toán: Kế toán sẽ thu thập, sao chép cung cấp các thông tin ở dạng bao khớp với tổng hợp chỉ số bằng thước đo tiền tệ.
 • Kế toán chi tiết: Với loại toán toán này, thông tin sẽ được thu thập và cung cấp dưới dạng chi tiết về một số tổng hợp được thực hiện bởi kế toán tổng hợp. Chỉ tiêu có thể được đo bằng thước đo tiền tệ, lao động hoặc hiện vật.

4.2 Dựa vào cách nhận thông tin

Dựa vào cách thu thập thông tin, kế hoạch toán toán được chia như sau:

 • Kế toán đơn: Các thông tin về nghiệp vụ kinh tế tài chính chính sẽ được biên soạn, do đó có một cách riêng biệt, độc lập.
 • Kế toán kép: Thông tin về các nghiệp vụ tài chính, kinh tế sẽ được sao chép, nội dung đó có chính xác không, hoạt động được đảm bảo giữa các biểu tượng toán.

4.3 Tìm hiểu phạm vi cung cấp thông tin học toán

Có 2 loại toán toán kế toán dựa trên phạm vi cung cấp kế toán thông tin

 • Kế toán tài chính chính: Có nhiệm vụ thu nhận, cung cấp, xử lý thông tin cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp sử dụng và có thước đo tiền tệ.
 • Kế toán quản trị: Loại kế toán này sẽ thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin giá trị cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Cả 3 thước đo loại sẽ được sử dụng ở loại kế toán toán toán này.

4.4 Dựa vào tiêu điểm, đặc điểm của đơn vị kế toán

Có 2 loại toán toán kế toán theo cách phân loại này như sau:

 • Kế toán công: Các đơn vị hoạt động phi lợi nhuận hoặc không có tính chất kinh doanh sẽ thường tiến hành loại giải toán này.
 • Kế toán doanh nghiệp: Các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh với mục tiêu chính là lợi nhuận sẽ tiến hành loại giải toán này.

5. Đặc Điểm Hạch Toán Kế Toán

Hạch toán kế toán có những đặc điểm chính sau đây:

Phản ánh sáng và giám sát một cách tiếp cận, liên tục, có hệ thống tất cả các kế hoạch đối tượng của doanh nghiệp kinh doanh : Hạch toán kế toán có nhiệm vụ Phản ánh và giám sát toàn diện, liên tục, có hệ thống tất cả các đối tượng kế toán như tiền, tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí,… Tinh chất phấn kế toán là nhà nghiên cứu chuyên sâu về quá trình thành hoạt động của tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.

Thước đo kế toán thường được sử dụng có 3 loại thước đo như sau: tiền tệ, hiện vật và động lao. Trong đó thước đo được sử dụng chủ yếu nhất là thước đo về tiền tệ. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính đều được sao chép theo giá trị và có thể hiển thị thông tin theo tiền tệ. Vì vậy, bạc kế toán dễ dàng cung cấp các chỉ tiêu tổng hợp dịch vụ cho giám đốc và quản lý tình hình thực hiện công việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Hạch toán kế toán phù hợp cung cấp các thông tin kế toán về toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức: Trong doanh nghiệp, tổ chức thì công việc toán sẽ đáp ứng công việc cung cấp các thông tin kế toán về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh, ví dụ, bao gồm việc cung cấp vật liệu, quá trình sản phẩm xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm đều được phản ánh một cách chi tiết, đầy đủ cho nhà quản trị doanh nghiệp.

Hạch toán kế toán cung cấp các thông tin cụ thể, sinh động, thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát: Thông tin về tài sản và nguồn vốn có thể hiện thành hai mặt của mỗi quá trình, mỗi hiện tượng: Sự thay đổi của tài sản và nguồn vốn tăng và giảm, chi phí và kết quả kinh doanh tốt hay xấu,… thông tin Tin tức về công việc theo dõi kế toán, giám sát và tổng hợp dữ liệu nhanh chóng, chính xác sẽ cung cấp công việc lập báo cáo định nghĩa cho bất kỳ vấn đề nào thực hiện kế hoạch kinh tế, tài chính doanh nghiệp nghiệp .

6. Vai Trò Của Hạch Toán Kế Toán

Vai trò
Phục vụ cho nhà quản lý Dựa vào thông tin toán toán, các cấp quản lý có thể thiết lập và dễ dàng Kiểm soát kế hoạch phát triển doanh nghiệp
Phục vụ cho nhà tư Các nhà tư vấn sẽ nhận được thông tin về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và khả năng sử dụng vốn đầu tư của doanh nghiệp dựa vào thông tin kế toán, từ đó quyết định nên đầu tư cho doanh nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp đó hay không.
Phục vụ cho cơ quan nhà nước Giúp công việc thanh kiểm tra và thu được số liệu, cơ quan Nhà nước có bằng chứng sẽ đạt được lợi nhuận kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp, từ đó đặt ra chính sách thuế, hỗ trợ phù hợp đầu tư nhất.

7. Phương Pháp Hạch Toán Kế Toán

7.1 Chứng minh từ kế toán

Chứng từ kế toán là một phương pháp phân tích ánh sáng kinh tế nghiệp vụ, tài chính được phát hiện theo thời gian, địa điểm vào các chứng từ điện tử hoặc bằng giấy tờ. Nhiệm vụ của công việc kế toán, quản lý kiểm tra công việc bảo vệ công việc sử dụng tài sản, kiểm tra các hoạt động kinh tế – tài chính trong tổ chức.

Phương pháp này bao gồm các công việc như lập chứng từ ghi nhận các nghiệp vụ phát hiện, sắp xếp, luân chuyển chứng từ, thông tin nghiệp vụ kinh tế theo yêu cầu của quản lý và toán toán.

7.2 Kế toán tài khoản

Phương pháp tài khoản kế toán là quá trình phân loại, phản ánh, giám sát thường xuyên, liên tục hình ảnh cũng như sự biến động của tài sản, nguồn vốn và từng quá trình sản xuất kinh doanh qua, thông qua tài khoản tài khoản tài khoản theo một quy tắc hệ thống nhất định. Phương pháp luật là quá trình ghi nhận các dịch vụ kinh tế phát sinh bằng phương pháp sao chép, đối số tài khoản sẽ biết tình hình biến động của tài sản, nguồn vốn, điều này giúp quản lý tài chính chính nghiệp nên dễ dàng Dễ dàng và có lợi hơn.

7.3 Tính giá

Phương pháp tính toán sử dụng thước đo tiền tệ, mục tiêu xác định giá trị của kế toán đối tượng theo quy tắc nhất định, với mục tiêu cho quá trình nhận, xử lý, hệ thống và cung cấp thông tin cần thiết cho kinh doanh tế , tài chính của tổ chức.

7.4 Tổng hợp cân bằng kế toán

Đây là phương pháp tính toán tổng hợp các số liệu từ sổ kế toán dựa trên các mối quan hệ cân đối thủ có kế toán, cân nhắc như quan hệ cân đối giữa thu nhập, chi phí và kết quả. Với các mục cung cấp thông tin tiêu chuẩn theo các chỉ tiêu tài chính chính như giá vốn, chi phí quản lý, doanh thu, giá vốn bán hàng,… hãy chọn các đối tượng cần sử dụng để lập kế hoạch thông tin .

Lời kết

Trên đây là bộ thông tin mà các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần biết về kế toán. Công ty Luật & Kế toán Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh hy vọng những chia sẻ trên đã giúp ích cho quý độc giả. Nếu bạn đang gặp vấn đề về kế toán – pháp lý – quản trị – tài chính. Đừng kiềm gọi ngay Đường dây nóng: 0915.101.726 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng.

 

Kế toán là gì? Công việc, vai trò và kỹ năng kế toán cần có

Kế toán là gì

Kế toán luôn được xem là một trong những vị trí chủ chốt của mọi doanh nghiệp. Vậy Kế toán là gì, Kế toán làm gì Công việc của kế toán gồm những gì. Hãy cùng Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh giúp bạn hiểu rõ hơn về ngành kế toán và những công việc kế toán cần thực hiện hiện nay.

Kế Toán Là Gì?

Kế toán (tiếng Anh là Acounting) được hiểu là người đảm bảo công việc biên soạn, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin Phản hồi tình hình hoạt động thông tin tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, cơ sở kinh doanh tư nhân,…

Theo đó, Bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng các thông tin tài chính chính được sử dụng để đưa ra các quyết định quản lý, dự báo tài chính chính và đảm bảo thủ thuật các quy định pháp luật liên quan đến thuế và tài chính. Các hoạt động kế toán bao gồm ghi sổ, lập báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính, quản lý ngân sách, phân tích và  quản lý tài chính chính trị, xử lý rủi ro về tài chính, nợ và vốn của một tổ chức.

Các Vị Trí Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Các vị trí kế toán trong doanh nghiệp
Các vị trí kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng

Là người đứng đầu phòng kế toán  giữ vai trò chủ chốt, đảm bảo trách nhiệm báo cáo và giải quyết kết quả mọi công việc trong phòng kế toán cho ban lãnh đạo đạo doanh nghiệp. 

Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm toàn bộ dữ liệu trên sổ kế toán kế toán, từ chi tiết đến tổng thể bao gồm các công việc sao chép, phân tích, phân tích soi sáng và thống kê tất cả các dữ liệu, dữ liệu, kế toán và báo cáo tài chính chính theo giá trị của doanh nghiệp. 

Kế toán thuế

Là bộ phận có trách nhiệm thực hiện công việc như sắp xếp, xử lý, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, lập bảng báo cáo thuế theo mỗi tháng/quý, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán

Là vị trí đảm nhiệm công việc thanh toán của doanh nghiệp, bao gồm các chứng từ thu, chi, kiểm soát các hoạt động ngân hàng và theo theo dõi việc quản lý tiền mặt.

Kế toán ngân hàng

Đây là bộ phận quản lý các vấn đề tài chính liên quan đến ngân hàng, như ghi nhận, phân tích và xử lý các dịch vụ ngân hàng khi các giao dịch xảy ra. Cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch, mã hóa mục tiêu dịch vụ để quản lý công việc khi giao dịch hoàn tất. Kiểm tra số dư gửi mỗi ngày, kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận,…

Kế toán công nợ

Là một mảng nhỏ so với các loại kế toán khác. Chính vì điều đó thường xảy ra trong các doanh nghiệp nhỏ, phần kế toán này sẽ làm bộ phận kế toán tổng hợp đảm bảo. Bao gồm những công việc như theo dõi các khoản nợ của khách hàng và cuối cùng là thanh toán cho doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng

Là người thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc sao chép các nghiệp vụ bán hàng, bao gồm công việc ghi nhận hóa đơn, quản lý sổ chi tiết kiệm doanh thu bán hàng, tăng giá trị thuế, lập báo cáo bán hàng và báo cáo liên quan theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

Kế toán công nợ

Là một mảng nhỏ so với các loại kế toán khác. Chính vì điều đó thường xảy ra trong các doanh nghiệp nhỏ, phần kế toán này sẽ làm bộ phận kế toán tổng hợp đảm bảo. Bao gồm những công việc như theo dõi các khoản nợ của khách hàng và cuối cùng là thanh toán cho doanh nghiệp.

Kế toán theo dõi tồn tại kho

Đây là công việc thực hiện bộ phận như lập hóa đơn, bằng chứng để theo dõi các vấn đề liên quan đến kho chứa hàng của doanh nghiệp, các chứng từ liên quan đến kho chứa hàng, đầu vào nguyên liệu, xuất, tồn tại kho.

Kế toán tiền lương

Là bộ phận chịu trách nhiệm tính toán, quản lý và đánh toán tiền lương cùng các khoản trích theo lương, thông qua dữ liệu từ bảng chấm công, các báo cáo liên quan đến đầu vào của lao động. Công việc của họ là nghề lập bảng tính lương, thanh toán và các chế độ bảo hiểm nguy hiểm, công việc này Đòi hỏi sự cẩn thận, kỹ thuật cân để đảm bảo độ chính xác và quyền lợi của Đội ngũ lao động.

Kế toán quản trị

Là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo các mục tiêu này đạt được hiệu quả cao nhất. Những tài liệu chính mà kế hoạch quản lý cung cấp quản trị sẽ giúp lãnh đạo dễ dàng đánh giá và đưa ra quyết định nhanh hơn. 

Kế hoạch dự án

Đối với các công trình xây dựng xây dựng bằng thạch cao, họ cần có các nhân viên kế hoạch dự án để quản lý tài chính chính giúp mình. Công việc của bao dự án kế toán bao gồm chuẩn bị sơ đồ công việc, theo dõi chi phí dự án và giải mã khi dự án hoàn thành.

 

Các Công Việc Kế Toán Cần Phải Làm

Các công việc kế toán cần phải làm
Các công việc kế toán cần phải làm

Công việc của một bao kế toán thông thường bao gồm:

1. Thu thập thông tin: Mỗi ngày, kế toán sẽ thu thập thông tin từ các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Từ đó đưa ra chứng từ kế toán dưới các dạng phiếu thu, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng,…

2. Kiểm tra các tài khoản thu và chi: Đảm bảo nhận công việc quản lý mọi tài khoản thu, phân phối thái độ sinh hoạt theo quy định của tổ chức, tiền mặt và chứng minh from đính kèm 

3. Kiểm tra tài chính chính: Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của các báo cáo tài chính chính và các thông tin liên quan đến tài chính chính thường xuyên.< /span>

4. Tiếp nhận và kiểm soát chứng từ kế toán: Kiểm soát các chứng từ liên quan đến hoạt động thu – chi phát sinh hàng ngày trong doanh nghiệp, phun đảm bảo tính chính xác thực các hoạt động này.

5. Ghi danh sách: Cập nhật và sao chép lại một công cụ, đầy đủ và chính xác các tài liệu giao dịch chính của công cụ vào danh sách, bao gồm cái đăng ký ký , sổ chi tiết và các tài liệu báo cáo khác.

6. Quản lý danh sách ngân hàng: Theo dõi các chi tiêu và đầu vào của các tài khoản, đưa ra các tài khoản chính của dự án và các chi tiêu đầu ra của các chủ đề.

7. Đáp ứng các yêu cầu thuế: Đảm bảo các khoản thuế được tính đúng và đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu liên quan đến thuế.

8. Lập báo cáo tài chính chính: Nhân viên kế toán phải đảm bảo trách nhiệm tổng hợp tất cả các số liệu, lập báo cáo chi tiết để tiến hành trách nhiệm đạo đức , bao bao gồm kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, cố định tài sản, báo cáo tài chính chính năm,… Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các lãnh đạo đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho hoạt động phát sinh.

Vai Trò Của Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

 • Cung cấp thông tin tài chính chính cho nội bộ doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin tài chính bên ngoài doanh nghiệp, bảo vệ các nhà đầu tư, cổ đông, cơ quan thuế,…
 • Báo cáo về tình hình rõ ràng, cụ thể và cụ thể
 • Doanh nghiệp chỉ duy trì được khi phát sinh về các nghiệp vụ kinh tế, dòng tiền được luân chuyển. Do đó, bộ phận kế toán sẽ tiến hành xử lý kịp thời, đảm bảo các hoạt động được vận hành trôi chảy, hiệu quả.
 • Quản lý, kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp, hạn chế tối đa rủi ro về các nan trong nội bộ
 • Hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thông qua doanh thu, chi phí phát sinh, qua đó phát hiện các vấn đề về tài chính, đưa ra giá cả và kế hoạch tài chính, kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp xác định các phạm vi chính đối với các quy định của Nhà nước về thuế, kế toán,…
 • Chứng từ kế toán là bằng chứng quan trọng khi doanh nghiệp xảy ra những tranh chấp pháp tôn giáo thương thương
 • Kế toán giúp doanh nghiệp xác định các rủi ro về vi phạm hành chính đối với các quy định của Nhà nước về Kế toán và Thuế.
 • Kế toán giúp doanh nghiệp xác định các rủi ro về thuế. Hỗ trợ doanh nghiệp thuế tối ưu nhưng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Kế Toán Cần Có Những Kỹ Năng Nào

Kỹ năng khảo sát, phân tích và tổng hợp số liệu: Đây là kỹ năng kế toán chính cần có vì kế toán phải công việc liên tục với những con số nên họ phải có kỹ năng tổng hợp, phân tích chính xác. Để từ đó, kế toán mới có thể đưa ra các quyết định và giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.

Kế hoạch lập kỹ năng: Công việc kế toán sẽ phải báo cáo và theo dõi tình hình kinh doanh xuyên suốt nên cần thiết có kỹ năng lập kế hoạch tốt. Các kế hoạch thiết lập kỹ năng sẽ giúp chuẩn bị kế hoạch cài đặt của các nhân viên sẵn sàng trước các giao dịch đầu tiên.

Quản lý thời gian: Kế toán cần phải biết cách ưu tiên công việc quan trọng và cấp bách, biết cách phân chia thời gian một cách hợp lý để đảm bảo các công việc công việc được hoàn thành đúng thời hạn để tránh bị chậm tiến độ hoặc quên các nhiệm vụ quan trọng.

Tỉ tích, minh bạch và trách nhiệm: Người kế toán phải làm việc tỉ mỉ và cẩn thận với số lượng và thông tin quan trọng của doanh nghiệp để tránh sai sót trong Trong quá trình làm việc, phải đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của tài liệu báo cáo chính. Việc đảm bảo tính minh bạch giúp các bên liên quan có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính doanh nghiệp và đưa ra quyết định xác định chính xác về kinh doanh hơn.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Với kỹ năng này, kế toán có thể dễ dàng tương tác và trao đổi hiệu quả với khách hàng hàng hàng, đồng nghiệp, cấp trên và các cơ quan Nhà nước bên ngoài doanh nghiệp khai thác thông tin và trao đổi về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán. 

Kỹ năng ngoại ngữ: Ngoại ngữ cũng là điều kiện cần và đủ đối với một chuyên gia kế toán chuyên nghiệp. Để giúp bản thân phát huy tối đa khả năng và thuận lợi trên con đường thăng tiến, người làm kế toán cần trang được cho mình vốn Ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) vững chắc.

Kỹ năng sử dụng rộng rãi tin học văn phòng: Không chỉ định toán mà bất kỳ ngành nghề chuyên môn nào hiện nay Nhân yêu cầu của thành viên cũng phải có khả năng sử dụng các phần mềm trên máy tính. Một số phần mềm hỗ trợ công việc kế toán bao gồm: Excel, Phần mềm kế toán, Phần mềm hóa đơn điện tử,…

Công ty Luật & Kế toán Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh hy vọng những chia sẻ trên đã giúp ích cho quý độc giả. Nếu bạn đang gặp vấn đề về kế toán – pháp lý – quản trị – tài chính. Đừng kiềm chế hãy gọi ngay Đường dây nóng: 0915.101.726 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng 

 

Dịch vụ làm thủ tục Giải Thể Công Ty, doanh nghiệp | 3.000.000đ

Dịch vụ giải thể công ty

Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh cung cấp dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp giúp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và nhanh chóng. Với chi phi trọn gói là 3.000.000đ, Kế toán Việt Mỹ hoàn thành mọi thủ tục với cơ quan thuế và Sở KH&ĐT trong vòng 20 – 30 ngày làm việc đảm bảo không phát sinh bất kỳ chi phì nào khác.

1. Tổng Chi Phí Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp Tại Việt Mỹ

Tùy thuộc vào thực trạng của từng doanh nghiệp giải thể đã phát sinh hay chưa phát sinh hoá đơn, doanh thu mà chi phí giải thể doanh nghiệp cũng khác nhau, cụ thể như sau:

Dịch Vụ Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp Tại Việt Mỹ
Phân Loại Chi Phí Trọn Gói
Doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn 3.000.000đ
Doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, phát sinh doanh thu từ 3.500.000đ
Dịch vụ giải thể công ty
Dịch vụ giải thể công ty

2. Thời Gian Thủ Tục Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp

Tuỳ vào căn cứ hồ sơ doanh nghiệp có thể kéo dài thời gian cho thủ tục giải thể công ty là từ 20 – 30 ngày, cụ thể:

Từ 5 – 7 ngày làm việc, đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo giải thể công ty tại Sở KH&ĐT;
Từ 7 – 10 ngày làm việc, hoàn thành thủ tục chốt nợ tại cơ quan thuế;
Từ 7 – 15 ngày làm việc, đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể công ty, doanh nghiệp và trả giấy phép kinh doanh tại Sở KH&ĐT.

3. Điệu Kiện Giải Thể Công Ty, Doanh Nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp chỉ được giải thể công ty khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán đầy đủ hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác như tiền nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thôi việc, nợ lương của người lao động, các khoản nợ với các đối tác làm ăn và các quyền lợi khác liên quan đến lao động.
 • Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng không có tranh chấp pháp lý nào đang diễn ra hoặc có khả năng xảy ra sau khi giải thể.

4. Thông Tin Doanh Nghiệp Cần Cung Cấp Khi Giải Thể Công Ty

Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty, doanh nghiệp tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh, doanh nghiệp cần cung cấp các giấy tờ sau:

 1. Bản chính Giấy phép kinh doanh công ty;
 2. Con dấu pháp nhân công ty;
 3. Danh sách người lao động;
 4. Tất cả các hóa đơn chứng từ kế toán, hồ sơ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính các năm.

5. Công Việc Thực Hiện Thủ Tục Giải Thể Công Ty Tại Việt Mỹ

1. Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Sở KH&ĐT;

2. Soạn quyết định giải thể công ty, tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể và trình doanh nghiệp ký;

3. Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);

4. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;

5. Thực hiện làm thủ tục trả con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp;

6. Thực hiện thủ tục khóa mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

7. Làm thủ tục thông báo công bố giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

8. Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

9. Bàn giao kết quả cuối cùng về giải thể công ty tận nơi.

6. Câu Hỏi Thường Gặp Khi Giải Thể Công Ty

1. Muốn giải thể công ty cần những thủ tục gì?

Khi thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp cần làm các bước sau:

 • Bước 1. Ra quyết định giải thể công ty, doanh nghiệp.
 • Bước 2. Thông báo giải thể công ty, doanh nghiệp.
 • Bước 3. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty.
 • Bước 4. Làm thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp với Sở Kế hoạch & Đầu tư.
 • Bước 5. Thực hiện thủ tục giải thể công ty với Cơ quan thuế.
 • Bước 6. Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại Sở Kế hoạch Đầu tư
 • Bước 7. Làm thủ tục trả lại con dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu cho cơ quan công an đối với những doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/07/2015, sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp.
 • Bước 8. Công bố thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp ở đâu?

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, công ty sẽ nộp tại 2 cơ quan:

 1. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp
 2. Sở KH&ĐT.

3. Chi phí giải thể công ty, doanh nghiệp trọn gói tại Việt Mỹ là bao nhiêu?

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói tại Việt Mỹ từ 3.000.000 đồng (tùy từng trường hợp phát sinh hoặc không phát sinh doanh thu, hóa đơn). Liên hệ theo số 0915 101 726 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và báo giá chính xác.

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục phức tạp mà rất nhiều người quan ngại vì nhiều giai đoạn, đòi hỏi doanh nghiệp phải am hiểu các thủ tục pháp lý, nghiệp vụ kế toán giỏi và có kinh nghiệm làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế để tránh tối đa các thiệt hại về tài chính cho công ty. Do đó, nhiều doanh nghiệp thường chọn sử dụng dịch vụ giải thể để tiết kiệm thời gian và công sức đi lại. Bạn có thể liên hệ tới Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh với Hotline/Zalo: 0915 101 726 (Mrs Thanh Thảo). Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết!