1. Giới thiệu

Website dvketoan.com xin chào quý khách hàng.

Khi truy cập vào trang web này, quý khách đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản sử dụng dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web mà không cần thông báo trước. Việc quý khách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận các thay đổi đó.

Chúng tôi khuyến nghị quý khách thường xuyên kiểm tra để cập nhật những thay đổi mới nhất.

2 Hướng dẫn sử dụng website

Khi truy cập website của chúng tôi, quý khách cần đảm bảo đã đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quý khách cần đảm bảo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website của chúng tôi. Nếu không muốn tiếp tục nhận email, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link hủy đăng ký ở cuối mỗi email quảng cáo.