Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp

Thất nghiệp là một thực trang luôn xảy ra trong hệ lụy nền kinh tế của mỗi quốc gia. Trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, tình trạng người lao động thất nghiệp vẫn còn ở mức cao. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Để hạn chế những tác hại từ tình trạng thất nghiệp gây ra, ngày 1/1/2009, chế độ BHTN chính thức được thông qua và chính thức trở thành chính sách mang tính nhân văn,chia sẻ cộng đồng suốt gần 1 thập kỷ qua.

Để có thể hiểu rõ hơn về vai trò của bảo hiểm thất nghiệp trong cuộc sống thì chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một số thông tin cơ bản nhất đối liên quan đến chế độ bảo hiểm này ngay trong bài viết sau.

Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp
Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp

I. Khái niệm BHTN là gì?

BHTN chính là sự bù đáp một phần nào đó cho người lao động trong thời gian khó khăn khi họ chưa tìm được việc làm mới. Chế độ bảo hiểm này nhằm mục đích giúp người lao động có được sự ổn định trong cuộc sống để quay trở lại thị trường lao động. Mặt khác, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp còn là nhằm ổn định tình hình xã hội, hạn chế các hành vi tiêu cực xảy ra từ việc thất nghiệp.

II. Đối tượng tham gia BHTN

BHTN là một trong những chế độ bảo hiểm bắt buộc người lao động và người sử dụng lao động tham gia trong quá trình làm việc với tỉ lệ đóng BHTN là 2% chia đều cho mỗi bên.  Bất cứ người lao động nào khi ký hợp đồng lao động từ 1-3 tháng trở lên đều phải tham gia BHTN theo quy định mới nhất mà luật bảo hiểm ban hành năm 2018.

III. Nguyên tắc hoạt động của BHTN

Trước khi tìm hiểu về vai trò của bảo hiểm thất nghiệp thì bạn cần phải biết được theo quy định của luật bảo hiểm thì BHTN sẽ hoạt động theo nguyên tắc như thế nào? Theo đó thì chế độ bảo hiểm này sẽ có nguyên tắc chung và riêng khác nhau trong hệ thống an sinh xã hội hiện nay.

– Hoạt động của chế độ BHTN là sự kết hợp giữa việc trợ cấp chi phí tạm thời và giải quyết việc làm cho người thất nghiệp. Nguyên tắc này không chỉ mang tính nhân văn sâu sắc mà còn phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đưa ra đối với chính sách lao động và việc làm.

– Việc ban hành chính sách BHTN vừa mang đến cho người lao động sự hỗ trợ về mặt thu nhập và vừa tạo động lực để họ có thể tìm được việc làm mới, ổn định cuộc sống của mình được tốt hơn.

– Nguyên tắc hoạt động quan trọng nhất của BHTN chính là quỹ BHTN được thành lập và có sự chịu trách nhiệm của cả Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động trên cơ sở công khai, minh bạch và bình đẳng.

VI. Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp

Để có thể đánh giá một cách khách quan và chính xác nhất về vai trò của bảo hiểm thất nghiệp thì cần phải nhìn nhận theo từng đối tượng và từng khía cạnh khác nhau của xã hội. Từ đó mới có thể đưa ra nhận xét đầy đủ nhất về chế độ bảo hiểm này.

Đối với người lao động

Chế độ BHTN được ban hành thì đối tượng hướng đến chính là người lao động. Việc luật bảo hiểm ban hành quy định người lao động bắt buộc phải tham gia BHTN khi ký hợp đồng lao động cũng là nhằm mục đích giúp họ có được sự bù đắp về kinh tế nếu xảy ra tình trạng thất nghiệp. Vì thế, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động là:

– Sự bù đắp một phần thu nhập để người lao động yên tâm ổn định cuộc sống và tiếp tục tìm việc làm mới. Bởi không phải người lao động nào cũng hăng hái đi tìm việc làm mới ngay khi thất nghiệp. Có không ít trường hợp người lao động thấy hụt hững vì mất việc nên nảy sinh ý nghĩa tiêu cực. Vì thế cho nên, chế độ BHTN sẽ giúp người lao động lấy lại cân bằng về tinh thần, ổn định về thu nhập trong thời gian chờ tìm việc làm mới.

– Thúc đẩy tinh thần tìm kiếm việc làm mới cho người lao động được hiệu quả hơn để họ sớm quay lại thị trường lao động và ổn định, phát triển kinh tế cho bản thân . Đồng thời đóng góp công sức vào sự phát triển của xã hội.

Đối với nền kinh tế đất nước

– Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp rất quan trọng trong nền kinh tê đất nước. Chính sách này đã giúp người sử dụng lao động không mất chi phí trả thêm cho người lao động khi họ mất việc làm. Còn đối với người lao động thì vì biết chính sách bảo hiểm này sẽ giúp mình vẫn có tiền trợ cấp khi thất nghiệp nên từ đó họ sẽ yên tâm làm việc và cống hiến nhiều hơn, góp phầ thúc đẩy việc sản xuất phát triển.

– Hơn thế nữa thì một vai trò to lớn mà chính sách BHTN mang lại là quỹ BHTN có thể là nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư và phát triển nền kinh tế đất nước.Mặc dù chỉ là một phần nhưng đây là nguồn vốn đáng kể để Nhà nước có thể khắc phục những vấn đề xã hội và đầu tư phát triển nhiều hạng mục kinh tế.

– Đặc biệt, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp còn thể hiện ở việc giúp giảm gánh nặng cho ngân sách quốc gia đối với việc hỗ trợ chi phí cho người lao động khi họ thất nghiệp. Đây là cách tốt nhất để sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước vào các mục đích ổn định và phát triển kinh tế xã hội về sau.

Có thể nói, vai trò của bảo hiểm thất nghiệp đối với cả 3 bên có liên quan là người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước đều rất quan trọng. Đây là chính sách an sinh xã hội có thể phát huy hiệu quả rất lớn trong quá trình hoạt động của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ