Kế toán nội bộ là gì? Công việc của kế toán nội bộ chi tiết

Kế toán nội bộ là gì?

Kế toán nội bộ (In-house Accountant) – hay kế toán quản trị là người thực hiện việc thu thập, kiểm soát, lưu trữ, kiểm tra, thống kê và báo cáo các phát sinh tài chính trong doanh nghiệp. Vị trí này xử lý cả những giao dịch có và không có chứng từ, hóa đơn để xác định chính xác lợi nhuận hoặc thua lỗ của doanh nghiệp.

Mục đích chính của kế toán nội bộ là cung cấp thông tin tài chính chính xác và kịp thời cho bộ phận quản lý nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định kinh doanh. Bộ phận này là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

Các công việc của kế toán nội bộ cần làm

Kế toán nội bộ thực hiện nhiều công việc khác nhau tùy thuộc vào quy mô, đặc thù của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các công việc của kế toán nội bộ luôn xoay quanh việc ghi chép các hoạt động diễn ra hằng ngày bao gồm như sau:

  • Thu thập thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong đơn vị và đưa vào chứng từ kế toán như phiếu thu, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng.
  • Tiếp nhận và kiểm soát chứng từ kế toán để đảm bảo tính chính xác của các hoạt động thu chi hằng ngày.
  • Lập báo cáo hàng tháng: tổng hợp tất cả số liệu từ các sổ kế toán đã ghi chép, lập thành các báo cáo chi tiết, cụ thể để trình lên lãnh đạo công ty.
  • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy định và các chứng từ nội bộ.
  • Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học, dễ dàng tìm kiếm khi cần.
  • Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.
  • Thực hiện lập báo cáo định kỳ theo tuần, quý, tháng, hoặc khi có yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Thống kê, phân tích và xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Lập báo cáo tài chính và tính toán kết quả kinh doanh thực tế của công ty vào cuối kỳ hoặc khi được yêu cầu.

Các vị trí kế toán nội bộ hiện nay

Kế toán thu chi

Kế toán thu chi là công việc quan trọng giúp doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền hàng ngày. Công việc chính bao gồm lập hóa đơn thu, chi cho các hoạt động của doanh nghiệp và theo dõi quản lý quỹ tiền mặt để đảm bảo ổn định. Kế toán thu chi còn thực hiện các khoản thu, chi cho cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp.

Kế toán kho

Kế toán kho đóng vai trò then chốt trong việc quản lý hàng hóa của doanh nghiệp. Công việc bao gồm theo dõi và quản lý hàng hóa trong kho bằng các công cụ hỗ trợ để đảm bảo số lượng và chất lượng. Kế toán kho phải lập chứng từ xuất, nhập hàng chính xác, kịp thời, và quản lý báo cáo xuất, nhập, tồn kho hàng hóa.

Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng chịu trách nhiệm mở tài khoản cho khách hàng và doanh nghiệp, hỗ trợ các giao dịch tài chính. Nhiệm vụ bao gồm lập ủy nhiệm chi, séc nạp – rút tiền, và thực hiện các giao dịch tài khoản chính xác. Theo dõi và ghi nhận dòng tiền của doanh nghiệp tại ngân hàng giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình tài chính hiện tại.

Kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán chịu trách nhiệm lập chứng từ liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng. Ngoài ra, còn phải theo dõi, đối chiếu các khoản tạm ứng, thanh toán và công nợ để đảm bảo giao dịch tài chính chính xác, minh bạch, tránh sai sót và thất thoát tài chính cho doanh nghiệp

Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương soạn thảo và lưu trữ hợp đồng lao động, quản lý quỹ lương và điều hành cơ chế trả lương; theo dõi bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, BHXH để đảm bảo quyền lợi nhân viên được thực hiện đầy đủ và đúng quy định.

Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng quản lý hoạt động bán hàng, bao gồm nhập số liệu vào phần mềm kế toán, quản lý hóa đơn và chiết khấu cho khách hàng, đối chiếu số liệu mua hàng và giám sát công nợ. Kế toán bán hàng còn tổng hợp doanh thu, đối chiếu lượng hàng xuất – nhập kho với thủ kho cuối ngày, đảm bảo số liệu chính xác và quản lý hàng hóa hiệu quả.

Kế toán công nợ

Kế toán công nợ theo dõi tình trạng thu nợ và thanh toán của công ty. Quyết định về thời điểm thu nợ dựa trên điều kiện kinh tế cũng rất quan trọng trong vai trò này. Kế toán cũng phân loại nợ thành danh sách công nợ và nợ xấu, và lập báo cáo chi tiết để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo.

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp là nhân viên có nhiệm vụ tổng hợp và phân loại chứng từ, cập nhật báo cáo hàng ngày và theo dõi tình hình kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi phân tích dữ liệu và đề xuất ý kiến ​​cho quản lý tài chính, từ đó giúp doanh nghiệp ra các quyết định chiến lược tài chính phù hợp.

Kế toán trưởng

Kế toán trường là người chịu trách nhiệm điều hành và kiểm tra các dữ liệu kế toán liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán trường cũng cung cấp hỗ trợ tư vấn cho lãnh đạo về tình hình kinh doanh và tài chính, từ đó giúp định hướng hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

Vai trò của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

Kế toán nội bộ giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quản lý tài chính và giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả. Cụ thể:

1. Đảm bảo các hoạt động kế toán và tài chính của doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật.

2. Đảm bảo các giao dịch tài chính được ghi nhận đầy đủ và chính xác để cung cấp thông tin tài chính cho các bộ phận liên quan.

3. Cung cấp thông tin tài chính chính xác và kịp thời để hỗ trợ quản lý ra quyết định kinh doanh.

4. Theo dõi, kiểm tra và phân tích dữ liệu tài chính để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro cho công ty.

5. Phân tích chi phí và đề xuất các giải pháp tiết kiệm ngân sách, giúp quản lý hiệu quả tài chính doanh nghiệp.

Yêu cầu kỹ năng cần có cho kế toán nội bộ

Kỹ năng chuyên môn về kế toán là trụ cột quan trọng để đảm bảo hiệu suất và chính xác trong các hoạt động kế toán nội bộ. Bao gồm việc quản lý tài khoản, xử lý giao dịch tài chính, và lập báo cáo tài chính, kiến thức này bao gồm các khái niệm kế toán cơ bản, quy trình, và tiêu chuẩn.

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng 

là không thể thiếu để thực hiện các nhiệm vụ kế toán một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc làm việc với các phần mềm kế toán và xử lý tài liệu văn phòng, nhằm tăng cường sự chính xác và tiết kiệm thời gian.

Quản lý phần mềm kế toán:

Thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm kế toán là điều quan trọng. Kỹ năng này đòi hỏi hiểu biết sâu sắc về các tính năng của phần mềm, từ nhập liệu đến phân tích dữ liệu, để đảm bảo tính chính xác của thông tin tài chính.

Kỹ năng lập kế hoạch:

Kế hoạch kinh doanh là bước quan trọng trong việc định hình chiến lược kinh doanh. Kỹ năng này đòi hỏi khả năng sử dụng dữ liệu tài chính để đưa ra các dự báo và đề xuất kế hoạch phù hợp để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Kỹ năng giao tiếp:

Giao tiếp là yếu tố không thể thiếu để tương tác hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng thông tin tài chính được truyền đạt một cách chính xác và hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian:

Kế toán nội bộ cần phải có khả năng quản lý thời gian điều này đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng thời hạn và đáp ứng các yêu cầu mới của doanh nghiệp.

Kỹ năng ngoại ngữ:

Khả năng sử dụng ngoại ngữ có thể là một lợi thế đặc biệt khi doanh nghiệp hoạt động quốc tế. Điều này giúp hiểu và xử lý thông tin tài chính từ các nguồn báo cáo bằng các ngôn ngữ khác một cách chính xác và hiệu quả hơn.

Những yêu cầu trên không chỉ đảm bảo sự chuyên nghiệp mà còn tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và bền vững cho bộ phận kế toán nội bộ.

Tạm kết

Hy vọng rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các công việc và vai trò của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp. 

Đồng thời, nếu bạn cảm thấy quan tâm và muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán, hãy đến với chúng tôi tại Kế Toán MK. Chúng tôi không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn tạo điều kiện cho bạn tiếp cận thực tế thông qua khóa học kế toán thực tế thực hành trên chứng từ công ty. Hãy đồng hành cùng chúng tôi để trang bị cho bản thân những kỹ năng cần thiết để thành công trong sự nghiệp kế toán của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *