Kế toán là gì? Công việc, vai trò và kỹ năng kế toán cần có

Kế toán là vị trí vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp, đóng vai trò không thể thiếu trong việc quản lý và phân tích tài chính. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm kế toán là gì, vai trò, các công việc và kỹ năng cần có của kế toán trong hiện nay.

Kế Toán Là Gì?

Kế toán (tiếng Anh là Acounting) được hiểu là người đảm bảo công việc biên soạn, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin Phản hồi tình hình hoạt động thông tin tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước, cơ sở kinh doanh tư nhân,…

Theo đó, Bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng các thông tin tài chính chính được sử dụng để đưa ra các quyết định quản lý, dự báo tài chính chính và đảm bảo thủ thuật các quy định pháp luật liên quan đến thuế và tài chính. Các hoạt động kế toán bao gồm ghi sổ, lập báo cáo tài chính, kiểm tra tài chính, quản lý ngân sách, phân tích và  quản lý tài chính chính trị, xử lý rủi ro về tài chính, nợ và vốn của một tổ chức.

Các Vị Trí Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Các vị trí kế toán trong doanh nghiệp
Các vị trí kế toán trong doanh nghiệp

Kế toán trưởng

Là người đứng đầu phòng kế toán  giữ vai trò chủ chốt, đảm bảo trách nhiệm báo cáo và giải quyết kết quả mọi công việc trong phòng kế toán cho ban lãnh đạo đạo doanh nghiệp. 

Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm toàn bộ dữ liệu trên sổ kế toán kế toán, từ chi tiết đến tổng thể bao gồm các công việc sao chép, phân tích, phân tích soi sáng và thống kê tất cả các dữ liệu, dữ liệu, kế toán và báo cáo tài chính chính theo giá trị của doanh nghiệp. 

Kế toán thuế

Là bộ phận có trách nhiệm thực hiện công việc như sắp xếp, xử lý, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, lập bảng báo cáo thuế theo mỗi tháng/quý, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Kế toán thanh toán

Là vị trí đảm nhiệm công việc thanh toán của doanh nghiệp, bao gồm các chứng từ thu, chi, kiểm soát các hoạt động ngân hàng và theo theo dõi việc quản lý tiền mặt.

Kế toán ngân hàng

Đây là bộ phận quản lý các vấn đề tài chính liên quan đến ngân hàng, như ghi nhận, phân tích và xử lý các dịch vụ ngân hàng khi các giao dịch xảy ra. Cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch, mã hóa mục tiêu dịch vụ để quản lý công việc khi giao dịch hoàn tất. Kiểm tra số dư gửi mỗi ngày, kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận,…

Kế toán công nợ

Là một mảng nhỏ so với các loại kế toán khác. Chính vì điều đó thường xảy ra trong các doanh nghiệp nhỏ, phần kế toán này sẽ làm bộ phận kế toán tổng hợp đảm bảo. Bao gồm những công việc như theo dõi các khoản nợ của khách hàng và cuối cùng là thanh toán cho doanh nghiệp.

Kế toán bán hàng

Là người thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc sao chép các nghiệp vụ bán hàng, bao gồm công việc ghi nhận hóa đơn, quản lý sổ chi tiết kiệm doanh thu bán hàng, tăng giá trị thuế, lập báo cáo bán hàng và báo cáo liên quan theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

Kế toán công nợ

Là một mảng nhỏ so với các loại kế toán khác. Chính vì điều đó thường xảy ra trong các doanh nghiệp nhỏ, phần kế toán này sẽ làm bộ phận kế toán tổng hợp đảm bảo. Bao gồm những công việc như theo dõi các khoản nợ của khách hàng và cuối cùng là thanh toán cho doanh nghiệp.

Kế toán theo dõi tồn tại kho

Đây là công việc thực hiện bộ phận như lập hóa đơn, bằng chứng để theo dõi các vấn đề liên quan đến kho chứa hàng của doanh nghiệp, các chứng từ liên quan đến kho chứa hàng, đầu vào nguyên liệu, xuất, tồn tại kho.

Kế toán tiền lương

Là bộ phận chịu trách nhiệm tính toán, quản lý và đánh toán tiền lương cùng các khoản trích theo lương, thông qua dữ liệu từ bảng chấm công, các báo cáo liên quan đến đầu vào của lao động. Công việc của họ là nghề lập bảng tính lương, thanh toán và các chế độ bảo hiểm nguy hiểm, công việc này Đòi hỏi sự cẩn thận, kỹ thuật cân để đảm bảo độ chính xác và quyền lợi của Đội ngũ lao động.

Kế toán quản trị

Là người chịu trách nhiệm quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo các mục tiêu này đạt được hiệu quả cao nhất. Những tài liệu chính mà kế hoạch quản lý cung cấp quản trị sẽ giúp lãnh đạo dễ dàng đánh giá và đưa ra quyết định nhanh hơn. 

Kế hoạch dự án

Đối với các công trình xây dựng xây dựng bằng thạch cao, họ cần có các nhân viên kế hoạch dự án để quản lý tài chính chính giúp mình. Công việc của bao dự án kế toán bao gồm chuẩn bị sơ đồ công việc, theo dõi chi phí dự án và giải mã khi dự án hoàn thành.

 

Các Công Việc Kế Toán Cần Phải Làm

Các công việc kế toán cần phải làm
Các công việc kế toán cần phải làm

Công việc của một bao kế toán thông thường bao gồm:

1. Thu thập thông tin: Mỗi ngày, kế toán sẽ thu thập thông tin từ các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Từ đó đưa ra chứng từ kế toán dưới các dạng phiếu thu, phiếu chi tiền, phiếu nhập, xuất kho, hóa đơn bán hàng,…

2. Kiểm tra các tài khoản thu và chi: Đảm bảo nhận công việc quản lý mọi tài khoản thu, phân phối thái độ sinh hoạt theo quy định của tổ chức, tiền mặt và chứng minh from đính kèm 

3. Kiểm tra tài chính chính: Kiểm tra và đảm bảo tính chính xác của các báo cáo tài chính chính và các thông tin liên quan đến tài chính chính thường xuyên.< /span>

4. Tiếp nhận và kiểm soát chứng từ kế toán: Kiểm soát các chứng từ liên quan đến hoạt động thu – chi phát sinh hàng ngày trong doanh nghiệp, phun đảm bảo tính chính xác thực các hoạt động này.

5. Ghi danh sách: Cập nhật và sao chép lại một công cụ, đầy đủ và chính xác các tài liệu giao dịch chính của công cụ vào danh sách, bao gồm cái đăng ký ký , sổ chi tiết và các tài liệu báo cáo khác.

6. Quản lý danh sách ngân hàng: Theo dõi các chi tiêu và đầu vào của các tài khoản, đưa ra các tài khoản chính của dự án và các chi tiêu đầu ra của các chủ đề.

7. Đáp ứng các yêu cầu thuế: Đảm bảo các khoản thuế được tính đúng và đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu liên quan đến thuế.

8. Lập báo cáo tài chính chính: Nhân viên kế toán phải đảm bảo trách nhiệm tổng hợp tất cả các số liệu, lập báo cáo chi tiết để tiến hành trách nhiệm đạo đức , bao bao gồm kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, cố định tài sản, báo cáo tài chính chính năm,… Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các lãnh đạo đưa ra những điều chỉnh hợp lý cho hoạt động phát sinh.

Vai Trò Của Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

  • Cung cấp thông tin tài chính chính cho nội bộ doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin tài chính bên ngoài doanh nghiệp, bảo vệ các nhà đầu tư, cổ đông, cơ quan thuế,…
  • Báo cáo về tình hình rõ ràng, cụ thể và cụ thể
  • Doanh nghiệp chỉ duy trì được khi phát sinh về các nghiệp vụ kinh tế, dòng tiền được luân chuyển. Do đó, bộ phận kế toán sẽ tiến hành xử lý kịp thời, đảm bảo các hoạt động được vận hành trôi chảy, hiệu quả.
  • Quản lý, kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp, hạn chế tối đa rủi ro về các nan trong nội bộ
  • Hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thông qua doanh thu, chi phí phát sinh, qua đó phát hiện các vấn đề về tài chính, đưa ra giá cả và kế hoạch tài chính, kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp
  • Hỗ trợ doanh nghiệp xác định các phạm vi chính đối với các quy định của Nhà nước về thuế, kế toán,…
  • Chứng từ kế toán là bằng chứng quan trọng khi doanh nghiệp xảy ra những tranh chấp pháp tôn giáo thương thương
  • Kế toán giúp doanh nghiệp xác định các rủi ro về vi phạm hành chính đối với các quy định của Nhà nước về Kế toán và Thuế.
  • Kế toán giúp doanh nghiệp xác định các rủi ro về thuế. Hỗ trợ doanh nghiệp thuế tối ưu nhưng đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Kế Toán Cần Có Những Kỹ Năng Nào

Kỹ năng khảo sát, phân tích và tổng hợp số liệu: Đây là kỹ năng kế toán chính cần có vì kế toán phải công việc liên tục với những con số nên họ phải có kỹ năng tổng hợp, phân tích chính xác. Để từ đó, kế toán mới có thể đưa ra các quyết định và giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp.

Kế hoạch lập kỹ năng: Công việc kế toán sẽ phải báo cáo và theo dõi tình hình kinh doanh xuyên suốt nên cần thiết có kỹ năng lập kế hoạch tốt. Các kế hoạch thiết lập kỹ năng sẽ giúp chuẩn bị kế hoạch cài đặt của các nhân viên sẵn sàng trước các giao dịch đầu tiên.

Quản lý thời gian: Kế toán cần phải biết cách ưu tiên công việc quan trọng và cấp bách, biết cách phân chia thời gian một cách hợp lý để đảm bảo các công việc công việc được hoàn thành đúng thời hạn để tránh bị chậm tiến độ hoặc quên các nhiệm vụ quan trọng.

Tỉ tích, minh bạch và trách nhiệm: Người kế toán phải làm việc tỉ mỉ và cẩn thận với số lượng và thông tin quan trọng của doanh nghiệp để tránh sai sót trong Trong quá trình làm việc, phải đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của tài liệu báo cáo chính. Việc đảm bảo tính minh bạch giúp các bên liên quan có thể hiểu rõ hơn về tình hình tài chính doanh nghiệp và đưa ra quyết định xác định chính xác về kinh doanh hơn.

Kỹ năng giao tiếp tốt: Với kỹ năng này, kế toán có thể dễ dàng tương tác và trao đổi hiệu quả với khách hàng hàng hàng, đồng nghiệp, cấp trên và các cơ quan Nhà nước bên ngoài doanh nghiệp khai thác thông tin và trao đổi về các vấn đề liên quan đến tài chính, kế toán. 

Kỹ năng ngoại ngữ: Ngoại ngữ cũng là điều kiện cần và đủ đối với một chuyên gia kế toán chuyên nghiệp. Để giúp bản thân phát huy tối đa khả năng và thuận lợi trên con đường thăng tiến, người làm kế toán cần trang được cho mình vốn Ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) vững chắc.

Kỹ năng sử dụng rộng rãi tin học văn phòng: Không chỉ định toán mà bất kỳ ngành nghề chuyên môn nào hiện nay Nhân yêu cầu của thành viên cũng phải có khả năng sử dụng các phần mềm trên máy tính. Một số phần mềm hỗ trợ công việc kế toán bao gồm: Excel, Phần mềm kế toán, Phần mềm hóa đơn điện tử,…

Công ty Luật & Kế toán Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh hy vọng những chia sẻ trên đã giúp ích cho quý độc giả. Nếu bạn đang gặp vấn đề về kế toán – pháp lý – quản trị – tài chính. Đừng kiềm chế hãy gọi ngay Đường dây nóng: Hotline/Zalo: 028 2213 2268 – 0915 101 726 (Mrs. Thảo) hoặc 0908 847 986 (Mr. Nhân). Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết!

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *