Dịch vụ nhận làm Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Trải qua nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp thường gặp phải sai sót trong hồ sơ kế toán, gây ra rủi ro tiềm ẩn và khó khăn trong tương lai. Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của VM hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện và giải quyết triệt để những sai sót này, đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hồ sơ kế toán. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tập trung phát triển kinh doanh một cách an tâm và bền vững.

1. Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán Tại Việt Mỹ

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán là công việc rất quan trọng nhằm kiểm tra và đánh giá thiếu đủ của hồ sơ kế toán, sai sót trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán tránh bị phạt từ cơ quan thuế . Vì vậy, Việt Mỹ cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời và giải quyết triệt để những tồn đọng, vướng mắc trong hệ thống sổ sách để điều chỉnh hoàn thiện kịp thời trước khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp.

1. Kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp;

2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành;

3. Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định hiện hành;

4. Sắp xếp lại chứng từ theo từng bộ hồ sơ cần thiết để dễ dàng cho việc giải trình khi Cơ quan thuế thanh, kiểm tra, Quyết toán doanh nghiệp.

2. Đối Tượng Nên Lựa Chọn Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Thông qua hệ thống sổ sách kế toán, doanh nghiệp có thể lập và trình bày báo cáo tài chính bằng cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm. Để tránh bị xử phạt những sai sót không đáng có từ cơ quan thuế thì sổ sách kế toán phải được thực hiện đúng theo đúng quy định chuẩn mực kế toán, mọi số liệu và tình hình lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm báo chính xác. Vậy nếu, doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau nên cân nhắc lựa chọn dịch vụ rà soát sổ sách kế toán tại Việt Mỹ để phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng.

 • Doanh nghiệp chưa từng làm sổ sách kế toán;
 • Doanh nghiệp có hệ thống sổ sách kế toán không được sắp xếp có tổ chức và không kiểm soát được các chứng từ quan trọng;
 • Doanh nghiệp có sổ sách kế toán nhưng thiếu chính xác;
 • Doanh nghiệp sắp quyết toán thuế;
 • Doanh nghiệp không có kế toán viên;
 • Doanh nghiệp có kế toán viên nhưng chưa có hoặc không đủ kinh nghiệm làm sổ sách kế toán;
 • Doanh nghiệp đã có sổ sách kế toán nhưng không chắc chắn về số liệu kế toán viên đã làm.

3. Các Lỗi Thường Gặp Khi Thực Hiện Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Các lỗi thường gặp khi rà soát sổ sách kế toán
Các lỗi thường gặp khi rà soát sổ sách kế toán

Việt Mỹ cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán sẽ thông qua các loại sổ sách kế toán nhằm kiểm tra và phát hiện các lỗi sai trong sổ sách. Để giảm thiểu rủi ro, tránh bị xử phạt từ cơ quan thuế, sổ sách kế toán phải được thực hiện theo đúng quy định. Một số lỗi phổ biến khách hàng thường gặp phải sau khi kiểm tra và phát hiện:

 • Mất hóa đơn;
 • Thiếu hồ sơ đi kèm hóa đơn để hợp lý chi phí;
 • Báo cáo thuế không khớp với số liệu kế toán;
 • Thiếu sự nhất quán các năm về hạch toán, định khoản;
 • Nghiệp vụ kế toán sai hoặc hạch toán không đúng;
 • Thiếu hồ sơ lao động;
 • Lập bảng lương không đúng quy định theo luật thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, quy định của pháp luật lao động.
 • Xác định sai các khoản chi phi được trừ, không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Lợi Ích Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán Tại Việt Mỹ

Bảo mật toàn bộ thông tin của doanh nghiệp;

Thông qua việc rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán hỗ trợ hoàn thiện lại hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và các chứng từ liên quan theo chuẩn mực kế toán;

Doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí thiệt hại khi kịp thời phát hiện ra các lỗi sai trong hệ thống sổ sách kế toán;

Miễn phí tư vấn điều chỉnh báo cáo thuế đã nộp (nếu cần).

==> Xem thêm: Dịch vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói | Phí dịch vụ 500.000đ/tháng

5. Sổ Sách Kế Toán Là Gì

Sổ sách kế toán là hệ thống ghi chép hồ sơ, các sự kiện tài chính liên quan đến đơn vị kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Theo Điều 24 Luật Kế toán số 88/2015/QH13: Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

5.1 Thông tin chính cần phải có trong số kế toán như sau:

 1. Ngày, tháng, năm ghi sổ: Đây là ngày thực hiện giao dịch và ghi chép thông tin vào sổ sách.
 2. Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán: Đây là các thông tin về các tài liệu chứng minh giao dịch, như hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu thu, phiếu chi, v.v.
 3. Tóm tắt nội dung của giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh: Mô tả ngắn gọn về loại giao dịch và nội dung cụ thể của nó.
 4. Số tiền liên quan ghi vào các tài khoản kế toán: Số tiền tương ứng với giao dịch được ghi vào các tài khoản kế toán phù hợp.
 5. Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ: Cung cấp thông tin về số dư ban đầu của tài khoản, số giao dịch phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ sau khi các giao dịch đã được tính toán.

5.2 Sổ kế toán bao gồm cả sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết:

Việc lựa chọn hệ thống sổ sách kế toán phù hợp là một quyết định quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Hiểu rõ về hai hệ thống sổ sách kế toán chính – theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016  và thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thông tư 133/2016/TT-BTC thường được ưa chuộng, mang lại sự đơn giản và dễ thực hiện. Trong khi đó, Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dung cho các loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có quy mô lớn có thể đối diện với một hệ thống sổ sách kế toán phức tạp và đồ sộ hơn, đòi hỏi việc xây dựng các loại sổ sách và thẻ riêng biệt để theo dõi hoạt động của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc quản lý tài chính và đảm bảo tính minh bạch của doanh nghiệp.

Với quy mô doanh nghiệp càng lớn thì hệ thống sổ sách kế toán càng trở nên phức tạp và cần được quản lý một cách rõ ràng và khoa học.

6. Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

1. Phí dịch vụ rà soát sổ sách kế toán tại Việt Mỹ bao nhiêu?

Tùy theo tình hình phát sinh số lượng hóa đơn đầu vào, đầu ra và chi tiết hồ sơ mà chi phí làm rà soát sổ sách kế toán sẽ thay đổi. Bạn liên hệ Việt Mỹ để nhận báo giá chính xác theo trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

2. Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là hệ thống ghi chép hồ sơ, các sự kiện tài chính liên quan đến đơn vị kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. . Vậy nên, sổ sách kế toán phải cung cấp chính xác chi tiết số liệu, tình hình lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh… và thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán.

3. Rà soát sổ sách kế toán là gì?

Rà soát sổ sách kế toán là công việc rất quan trọng nhằm kiểm tra và đánh giá thiếu đủ của hồ sơ kế toán, sai sót trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán tránh bị phạt từ cơ quan thuế.

 

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *