Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh cá thể

3

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh cá thể trọn gói giá rẻ mới nhất năm 2023. Dịch vụ Kê khai thuế hộ kinh doanh cá thể uy tín tại TP Hải Phòng giúp chủ hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian và chi phí. Mời các bạn tham khảo chi tiết bảng báo giá phí dịch vụ kế toán hộ kinh doanh của Dịch vụ kế toán ATS cụ thể như sau:

Phí dịch vụ kế toán hộ kinh doanh cá thể

1. Phí dịch vụ kế toán hộ kinh doanh hoạt động lĩnh vực: THƯƠNG MẠI + DỊCH VỤ được áp dụng theo quý và chi tiết theo số lượng hóa đơn chứng từ như sau:

STT TỔNG SỐ HÓA ĐƠN/QUÝ
(Hóa đơn mua vào + hóa đơn bán ra)
PHÍ DỊCH VỤ/QUÝ
(Đơn vị tính: đồng)
1 Không phát sinh 900.000
2 Từ 01 đến 10 hóa đơn 2.400.000
3 Từ 11 đến 20 hóa đơn 3.000.000
4 Từ 21 đến 30 hóa đơn 3.600.000
5 Từ 31 đến 45 hóa đơn 4.500.000
6 Từ 46 đến 65 hóa đơn 5.400.000
7 Từ 65 đến 100 hóa đơn 6.600.000
8 Trên 100 hóa đơn 15.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

Lưu ý:
Bảng giá trên CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Bảng giá trên ĐÃ BAO GỒM dịch vụ lập sổ sách kế toán hàng quý.

2. Phí dịch vụ kế toán hộ kinh doanh hoạt động lĩnh vực: NHÀ HÀNG + QUÁN ĂN + SẢN XUẤT + GIA CÔNG + XÂY DỰNG được áp dụng theo quý và chi tiết theo số lượng hóa đơn chứng từ như sau:

STT TỔNG SỐ HÓA ĐƠN/QUÝ
(Hóa đơn mua vào + hóa đơn bán ra)
PHÍ DỊCH VỤ/QUÝ
(Đơn vị tính: đồng)
1 Không phát sinh 1.500.000
2 Từ 01 đến 10 hóa đơn 3.000.000
3 Từ 11 đến 20 hóa đơn 3.300.000
4 Từ 21 đến 30 hóa đơn 4.500.000
5 Từ 31 đến 45 hóa đơn 5.700.000
6 Từ 46 đến 65 hóa đơn 7.200.000
7 Từ 65 đến 100 hóa đơn 8.400.000
8 Trên 100 hóa đơn 15.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh

Lưu ý:
Bảng giá trên CHƯA BAO GỒM 10% VAT
Bảng giá trên ĐÃ BAO GỒM dịch vụ lập sổ sách kế toán hàng quý.

Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh cá thể
Dịch vụ kế toán hộ kinh doanh cá thể

Khách hàng cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán hộ gia đình của Dịch vụ Kế Toán ATS

Các thông tin, hồ sơ, hóa đơn, chứng từ Quý khách hàng cần cung cấp chơ Dịch vụ Kế Toán ATS, bao gồm:

 • Sao kê tài khoản ngân hàng;
 • Hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra;
 • Bảng lương nhân viên (nếu có phát sinh chi trả lương);
 • Các loại giấy tờ liên quan khác.

Công việc thực hiện dịch vụ kế toán thuế hộ kinh doanh của Dịch vụ Kế Toán ATS

 • Tư vấn cho khách hàng trong quá trình hoạt động có những lưu ý gì để thực hiện đúng pháp luật.
 • Định kỳ hàng tháng gặp khách để lấy hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của hộ để hạch toán, kê khai, làm sổ sách.
 • Định kỳ trả sổ sách cho chủ hộ kinh doanh sau khi đối chiếu tồn kho, chi phí, số liệu khác…
 • Nhận và lưu trữ hóa đơn đầu vào, đầu ra vào tệp, nếu hóa đơn điện tử sẽ in ra lưu trữ và lưu vào ổ cứng riêng
 • Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn theo quy định
 • Hạch toán vào phần mềm Công việc hàng tháng: Tính lương cho NLĐ, lập bảng chấm công, tính các khoản trích BHXH phải nộp theo quy định
 • Xuất kho, nhập kho hàng hóa, tính giá giá xuất, giá nhập kho
 • Tính giá thành đối với sản phẩm mà hộ tự sản xuất
 • Đối chiếu công nợ để lập phiếu thu, phiếu chi cho đúng nghiệp vụ Bán hàng thì lập phiếu xuất kho, mua hàng thì lập phiếu nhập kho
 • Nhắc chủ hộ nộp các khoản BHXH nếu có
 • Lập báo cáo thuế hàng tháng/ quý theo quy định: báo cáo hóa đơn, báo cáo thuế GTGT và TNCN
 • Đối chiếu tồn kho, quỹ, công nợ với chủ hộ để hoàn thiện số liệu sổ sách cho đúng
 • In sổ sách theo thông tư 88, gồm phiếu thu, chi, nhập xuất, v.v..v và các số sách như chi tiết bán hàng, chi tiết vật tư hàng hóa, chi tiết chi phí, v.v..

Chế độ kế toán hộ kinh doanh mới nhất 2022

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 của Thông tư 88/2021/TT-BTC, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các mẫu sổ kế toán theo danh mục sau đây:

STT TÊN SỔ KẾ TOÁN KÝ HIỆU
1 Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ Mẫu số S1- HKD
2 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số S2-HKD
3 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Mẫu số S3-HKD
4 Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN Mẫu số S4-HKD
5 Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động Mẫu số S5-HKD
6 Sổ quỹ tiền mặt Mẫu số S6-HKD
7 Sổ tiền gửi ngân hàng Mẫu số S7-HKD

Như vậy, theo quy định của thông tư 88, hệ thống sổ sách kế toán của hộ kinh doanh sẽ có 7 danh mục. Các hộ kinh doanh lưu ý thực hiện đầy đủ các biểu mẫu theo quy định.

Danh mục chứng từ kế toán hộ kinh doanh

Căn cứ theo khoản 4 Điều 4 của Thông tư 88/2021/TT-BTC, Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

STT Tên chứng từ Ký hiệu
I Các chứng từ quy định tại Thông tư này  
1 Phiếu thu Mẫu số 01-TT
2 Phiếu chi Mẫu số 02-TT
3 Phiếu nhập kho Mẫu số 03-VT
4 Phiếu xuất kho Mẫu số 04-VT
5 Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động Mẫu số 05-LĐTL
II Các chứng từ quy định theo pháp luật khác
1 Hóa đơn
2 Giấy nộp tiền vào NSNN
3 Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng
4 Ủy nhiệm chi

Hộ kinh doanh nào phải thuê dịch vụ kế toán ?

Căn cứ theo Điều 2 của Thông tư 88/2021/TT-BTC, các đối tượng áp dụng chế độ kê kế toán cho hộ kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

“1. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.”

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2022 các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai phải áp dụng hệ thống sổ sách kế toán theo TT88.

Kê khai thuế hộ kinh doanh, cá thể bao gồm các loại nào?

Theo quy định, hiện nay hộ kinh doanh cá thể phải thực hiện kê khai và nộp các loại thuế như sau:

 • Lệ phí (thuế) môn bài;
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT);
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 • Tùy vào lĩnh vực hoạt động mà hộ kinh doanh có thể phải nộp thêm các loại thuế khác như: thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường…

Phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh cá thể

Cách tính thuế Hộ kinh doanh cá thể theo 3 cách như sau:

 • Phương pháp kê khai
 • Phương pháp theo từng lần phát sinh
 • Phương pháp khoán.

Mỗi phương pháp sẽ được quy định cụ thể đối tượng áp dụng.

Tại sao nên chọn dịch vụ kế toán hộ kinh doanh của Dịch vụ Kế Toán ATS

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán thuế hộ gia định của Dịch vụ Kế Toán ATS sẽ được:

 • Nhân viên có kinh nghiệm, chuyên môn cao xử lý công việc, tư vấn chuyên nghiệp.
 • Được tư vấn miễn phí những thủ tục pháp lý liên quan như an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh con…
 • Thay mặt khách hàng soạn, hoặc cung cấp biểu mẫu liên quan đến hoạt động, kinh doanh.
 • Thay mặt khách hàng xử lý các vấn đề thuế, kế toán với cơ quan nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ