Dịch vụ làm Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm | Trọn gói 2.500.000đ

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Dịch vụ nhận làm Báo Cáo Tài chính cuối năm giúp hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo số liệu chính xác, hợp lệ theo đúng quy định pháp luật. Việc lập báo cáo tài chính rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp nếu không muốn bị thanh tra thuế phạt khi chậm nộp BCTC. Vậy nên doanh nghiệp nên lựa chọn dịch vụ làm BCTC cuối năm tại Việt Mỹ để được đảm bảo tính chính xác và tránh bị phạt

1. Bảng Phí Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính

 

Nhóm Ngành DỊCH VỤ
   Không có hóa đơn 2.500.000đ
   Dưới 20 5.000.000đ
   Dưới 40 7.500.000đ
   Dưới 60 9.000.000đ
   Dưới 80 10.000.000đ
   Dưới 100 11.000.000đ
   Từ 100 trở lên Vui lòng gọi 0915 101 726 để Việt Mỹ tư vấn và báo giá

Nhóm Ngành THƯƠNG MẠI
Số hóa đơn Không có tờ khai hải quan Có tờ khai hải quan
Không có hóa đơn 2.500.000đ 2.500.000đ
Dưới 20 4.000.000đ 6.000.000đ
Dưới 40 6.000.000đ 8.000.000đ
Dưới 70 8.000.000đ 10.000.000đ
Dưới 100 10.000.000đ 12.000.000đ
Dưới 130 12.000.000đ 14.000.000đ
Từ 130 trở lên Vui lòng gọi 0915 101 726 để Việt Mỹ tư vấn và báo giá

Nhóm Ngành XÂY DỤNG – SẢN XUẤT – LẮP ĐẶT
Số hóa đơn Phí dịch vụ
Không có hóa đơn 2.500.000đ
Dưới 10 5.000.000đ
Dưới 20 8.000.000đ
Dưới 40 12.000.000đ
Trên 60 Vui lòng gọi 0915 101 726 để Việt Mỹ tư vấn và báo giá

2. Doanh Nghiệp Cần Cung Cấp Thông Tin Gì Khi Làm Báo Cáo Tài Chính (BCTC) Tại Việt Mỹ

Khi thực hiện dịch vụ báo cáo tài chính tại Việt Mỹ, bạn chỉ cần cung cấp các hồ sơ sau:

Thông tin cần cung cấp khi làm báo cáo tài chính
Thông tin cần cung cấp khi làm báo cáo tài chính

 

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp vừa thành lập tại năm báo cáo thì không cần cung cấp bảng cân đối tài khoản năm trước báo cáo.

3. Thời Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính Năm 2024 và Các Quy Định Xử Phạt

3.1 Thời gian nộp báo cáo tài chính năm 2024: 

Báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Tức là phải nộp BCTC của năm 2024 từ ngày 01/01/2024 đến 31/3/2024 .

3.2 Mức phạt chậm nộp báo cáo tài chính:

Việt Mỹ cung cấp thông tin mức phạt chậm nộp BCTC theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng:

 • Nộp và công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.
 • Hạch toán không đúng theo quy định tài khoản kế toán

Phạt tiền từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng:

 • Chậm nộp và chậm công khai báo cáo tài chính từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.
 • Nộp BCTC không đính kèm báo cáo kiểm toán (đối với các trường hợp yêu cầu kiểm toán theo pháp luật).

Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng:

 • Khai báo thông tin, số liệu báo cáo tài chính sai sự thật
 • Cung cấp, công bố báo cáo tài chính tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Công Việc Thực Hiện Khi Làm Báo Cáo Tài Chính Của Việt Mỹ

 1. Tiến hành tiếp nhận và thu thập các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 2. Tiến hành thu thập thông báo về chế độ, hình thức áp dụng kế toán và phương pháp khấu hao TSCĐ;
 3. Khảo sát tình hình thực tế, quy trình hoạt động của doanh nghiệp;
 4. Rà soát sổ sách kế toán, chứng từ, phân loại và sắp xếp chứng từ;
 5. Điều chỉnh và loại bỏ các chứng từ không phù hợp với quy định pháp luật;
 6. Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển;
 7. Rà soát chi phí lương, BHYT, BHXH…;
 8. Tính và lập các bảng khấu hao TSCĐ;
 9. Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán và ghi sổ kế toán;
 10. Bàn luận với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
 11. Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, kết quả kinh doanh, thuyết minh BCTC;
 12. Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp để lập BCTC…
 13. In và hoàn thiện báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.

5. Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Làm Báo Cáo Tài Chính

1. Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng biểu để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh cũng như luồng tiền của một doanh nghiệp.

2. Mức phạt nộp chậm báo cáo tài chính?

Tùy vào từng trường hợp và thời gian chậm nộp báo cáo tài chính của doanh nghiệp mà mức phạt sẽ khác nhau. Mức nộp chậm BCTCtừ 5.000.000đ lên tới 50.000.000đ.

3. Thời hạn nộp báo cáo tài chính?

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất vào ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Cần lưu ý để tránh bị xử phạt chậm nộp BCTC

 

 

Dịch vụ nhận làm Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Trải qua nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp thường gặp phải sai sót trong hồ sơ kế toán và hạch toán kế toán. Những sai sót này nếu không được kiểm soát kĩ sẽ khiến doanh nghiệp gặp phải tình trạng rủi ro tiềm ẩn, có thể gây ra sự mất mát đáng kể và khó khăn cho hồ sơ kế toán trong tương lai. Chính vì vậy, Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán của Việt Mỹ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát hiện và giải quyết triệt để những tồn đọng, vướng mắc trong hồ sơ kế toán. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm phát triển kinh doanh của mình khi sử dụng dịch vụ tại Việt Mỹ.

1. Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán Tại Việt Mỹ

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán là công việc rất quan trọng nhằm kiểm tra và đánh giá thiếu đủ của hồ sơ kế toán, sai sót trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán tránh bị phạt từ cơ quan thuế . Vì vậy, Việt Mỹ cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán, giúp doanh nghiệp phát hiện kịp thời và giải quyết triệt để những tồn đọng, vướng mắc trong hệ thống sổ sách để điều chỉnh hoàn thiện kịp thời trước khi cơ quan thuế kiểm tra doanh nghiệp.

1. Kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp;

2. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành;

3. Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định hiện hành;

4. Sắp xếp lại chứng từ theo từng bộ hồ sơ cần thiết để dễ dàng cho việc giải trình khi Cơ quan thuế thanh, kiểm tra, Quyết toán doanh nghiệp.

2. Đối Tượng Nên Lựa Chọn Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Thông qua hệ thống sổ sách kế toán, doanh nghiệp có thể lập và trình bày báo cáo tài chính bằng cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm. Để tránh bị xử phạt những sai sót không đáng có từ cơ quan thuế thì sổ sách kế toán phải được thực hiện đúng theo đúng quy định chuẩn mực kế toán, mọi số liệu và tình hình lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đảm báo chính xác. Vậy nếu, doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau nên cân nhắc lựa chọn dịch vụ rà soát sổ sách kế toán tại Việt Mỹ để phát hiện kịp thời và xử lý nhanh chóng.

 • Doanh nghiệp chưa từng làm sổ sách kế toán;
 • Doanh nghiệp có hệ thống sổ sách kế toán không được sắp xếp có tổ chức và không kiểm soát được các chứng từ quan trọng;
 • Doanh nghiệp có sổ sách kế toán nhưng thiếu chính xác;
 • Doanh nghiệp sắp quyết toán thuế;
 • Doanh nghiệp không có kế toán viên;
 • Doanh nghiệp có kế toán viên nhưng chưa có hoặc không đủ kinh nghiệm làm sổ sách kế toán;
 • Doanh nghiệp đã có sổ sách kế toán nhưng không chắc chắn về số liệu kế toán viên đã làm.

3. Các Lỗi Thường Gặp Khi Thực Hiện Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

Các lỗi thường gặp khi rà soát sổ sách kế toán
Các lỗi thường gặp khi rà soát sổ sách kế toán

Việt Mỹ cung cấp dịch vụ rà soát sổ sách kế toán sẽ thông qua các loại sổ sách kế toán nhằm kiểm tra và phát hiện các lỗi sai trong sổ sách. Để giảm thiểu rủi ro, tránh bị xử phạt từ cơ quan thuế, sổ sách kế toán phải được thực hiện theo đúng quy định. Một số lỗi phổ biến khách hàng thường gặp phải sau khi kiểm tra và phát hiện:

 • Mất hóa đơn;
 • Thiếu hồ sơ đi kèm hóa đơn để hợp lý chi phí;
 • Báo cáo thuế không khớp với số liệu kế toán;
 • Thiếu sự nhất quán các năm về hạch toán, định khoản;
 • Nghiệp vụ kế toán sai hoặc hạch toán không đúng;
 • Thiếu hồ sơ lao động;
 • Lập bảng lương không đúng quy định theo luật thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, quy định của pháp luật lao động.
 • Xác định sai các khoản chi phi được trừ, không được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

4. Lợi Ích Dịch Vụ Rà Soát Sổ Sách Kế Toán Tại Việt Mỹ

Bảo mật toàn bộ thông tin của doanh nghiệp;

Thông qua việc rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống kế toán hỗ trợ hoàn thiện lại hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán và các chứng từ liên quan theo chuẩn mực kế toán;

Doanh nghiệp có thể tiết kiệm được chi phí thiệt hại khi kịp thời phát hiện ra các lỗi sai trong hệ thống sổ sách kế toán;

Miễn phí tư vấn điều chỉnh báo cáo thuế đã nộp (nếu cần).

5. Sổ Sách Kế Toán Là Gì

Sổ sách kế toán là hệ thống ghi chép hồ sơ, các sự kiện tài chính liên quan đến đơn vị kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Theo Điều 24 Luật Kế toán số 88/2015/QH13: Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

5.1 Thông tin chính cần phải có trong số kế toán như sau:

 1. Ngày, tháng, năm ghi sổ: Đây là ngày thực hiện giao dịch và ghi chép thông tin vào sổ sách.
 2. Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán: Đây là các thông tin về các tài liệu chứng minh giao dịch, như hóa đơn, biên bản giao nhận hàng hóa, phiếu thu, phiếu chi, v.v.
 3. Tóm tắt nội dung của giao dịch kinh tế, tài chính phát sinh: Mô tả ngắn gọn về loại giao dịch và nội dung cụ thể của nó.
 4. Số tiền liên quan ghi vào các tài khoản kế toán: Số tiền tương ứng với giao dịch được ghi vào các tài khoản kế toán phù hợp.
 5. Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ: Cung cấp thông tin về số dư ban đầu của tài khoản, số giao dịch phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ sau khi các giao dịch đã được tính toán.

5.2 Sổ kế toán bao gồm cả sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết:

Việc lựa chọn hệ thống sổ sách kế toán phù hợp là một quyết định quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Hiểu rõ về hai hệ thống sổ sách kế toán chính – theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016  và thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thông tư 133/2016/TT-BTC thường được ưa chuộng, mang lại sự đơn giản và dễ thực hiện. Trong khi đó, Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dung cho các loại hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp có quy mô lớn có thể đối diện với một hệ thống sổ sách kế toán phức tạp và đồ sộ hơn, đòi hỏi việc xây dựng các loại sổ sách và thẻ riêng biệt để theo dõi hoạt động của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc quản lý tài chính và đảm bảo tính minh bạch của doanh nghiệp.

Với quy mô doanh nghiệp càng lớn thì hệ thống sổ sách kế toán càng trở nên phức tạp và cần được quản lý một cách rõ ràng và khoa học.

6. Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Rà Soát Sổ Sách Kế Toán

1. Phí dịch vụ rà soát sổ sách kế toán tại Việt Mỹ bao nhiêu?

Tùy theo tình hình phát sinh số lượng hóa đơn đầu vào, đầu ra và chi tiết hồ sơ mà chi phí làm rà soát sổ sách kế toán sẽ thay đổi. Bạn liên hệ Việt Mỹ để nhận báo giá chính xác theo trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

2. Sổ sách kế toán là gì?

Sổ sách kế toán là hệ thống ghi chép hồ sơ, các sự kiện tài chính liên quan đến đơn vị kế toán của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. . Vậy nên, sổ sách kế toán phải cung cấp chính xác chi tiết số liệu, tình hình lãi lỗ từ hoạt động kinh doanh… và thực hiện theo đúng chuẩn mực kế toán.

3. Rà soát sổ sách kế toán là gì?

Rà soát sổ sách kế toán là công việc rất quan trọng nhằm kiểm tra và đánh giá thiếu đủ của hồ sơ kế toán, sai sót trong hạch toán kế toán của doanh nghiệp. Để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, phù hợp với các quy định của pháp luật và các chuẩn mực kế toán tránh bị phạt từ cơ quan thuế.

 

 

Dịch vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói | Phí dịch vụ 500.000đ/tháng

Dịch vụ kế toán trọn gói

Với chi phí dịch vụ kế toán thuế trọn gói 500.000 đồng/tháng, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ hoàn thiện mọi công việc liên quan đến báo cáo thuế một cách chính xác và minh bạch. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một kế toán viên chuyên nghiệp phụ trách mảng thuế và tư vấn kế toán, bảo hiểm cho doanh nghiệp của bạn. Đừng ngần ngại gọi ngay Hotline: 0915.101.726 để được tư vấn miễn phí!

1. Bảng báo giá Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói Tại Việt Mỹ

Ngày nay, thuê công ty kế toán dịch vụ là xu hướng lựa chọn luôn được ưu tiên bởi rất nhiều Doanh nghiệp. Việc thuê ngoài này thực sự phù hợp với những Công ty, doanh nghiệp mới thành lập, các Công ty vừa và nhỏ với ít phát sinh, có mong muốn tiết kiệm chi phí mà chưa muốn tuyển dụng nhân sự cố định…. Hay những công ty gặp nhiều khó khăn trong thuế và kế toán do nhân sự nghỉ đột ngột hoặc thường xuyên gặp sai sót…

Khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Việt Mỹ sẽ căn cứ vào hóa đơn, chứng từ do Quý khách hàng cung cấp, Việt Mỹ cử người làm đại diện chịu trách nhiệm thực hiện dịch vụ kê khai thuế hàng tháng – quý – năm, ghi chép sổ sách kế toán;…

   SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN (Đầu ra + Đầu vào)/tháng DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI – XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT – SẢN XUẤT
   Không phát sinh 500.000 VNĐ/tháng
   Dưới 10 chứng từ 700.000 VNĐ/tháng
   Từ 11 đến 20 chứng từ 1.000.000 VNĐ/tháng
   Từ 21 đến 30 chứng từ 1.500.000 VNĐ/tháng
   Từ 31 đến 50 chứng từ 2.000.000 VNĐ/tháng
   Từ 51 đến 70 chứng từ 2.500.000 VNĐ/tháng
   Từ 71 đến 100 chứng từ 3.000.000 VNĐ/tháng
   Từ 101 đến 150 chứng từ 4.000.000 VNĐ/tháng
   Trên 151 chứng từ Thoả thuận
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng theo tháng

Chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất.

Dưới đây là những việc mà Việt Mỹ sẽ thay bạn thực hiện. Đồng thời, Việt Mỹ sẽ chịu trách nhiệm với khách hàng doanh nghiệp và pháp luật về tất cả hồ sơ đã thực hiện.

2. Nhiệm Vụ Của Việt Mỹ Khi Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói

2.1 Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Việt Mỹ sẽ thay mặt doanh nghiệp trực tiếp phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các hạng mục công việc sau:

 1. Mua chữ ký số hợp pháp hóa giấy tờ, thủ tục thuế;
 2. Mở tài khoản ngân hàng để quản lý dòng tiền và nộp thuế;
 3. Đăng ký tài khoản trên website cơ quan thuế;
 4. Khai và nộp tờ khai thuế tài nguyên theo vốn đăng ký ban đầu (công ty mới thành lập được miễn thuế năm đầu tiên);
 5. Thông báo đăng ký tài khoản thuế với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản thành công);

2.2 Báo cáo thuế

 • Nộp báo cáo thuế hàng tháng/quý lên cơ quan thuế theo quy định.
 • Nộp báo cáo quyết toán thuế hàng năm.
 • Nộp báo cáo tài chính cuối năm
 • Tính và nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
 • Lập và nộp các báo cáo thông kế tới cơ quan thống kê.

2.3 Xử lý nghiệp vụ kế toán

1. Thông báo các thủ tục ban đầu khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động.

2. Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng tháng.

3. Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.

4. Chủ động cân đối doanh thu, chi phí cho doanh nghiệp.

5. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán như: sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả; lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan

7. Thông báo số tiền thuế phải nộp và thời hạn nộp thuế khi có phát sinh.

8. Lập sổ cái các tài khoản; lập sổ nhật ký chung; lập quyết toán thuế TNDN, TNCN; lập báo cáo tài chính.

9. Tính số tiền BHXH phải nộp, khai báo tăng, giảm người lao động tham gia BHXH, lập bảng lương nhân sự.

2.4 Hoàn tất tài liệu và lưu trữ

 • Tập hợp, in ấn các hóa đơn chứng từ.
 • In ấn các loại sổ sách kế toán.
 • Lưu trữ, bảo mật hồ sơ sổ sách, chứng từ.

3. Thông Tin Khách Hàng Cần Cung Cấp

1. Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai xuất nhập khẩu (bản gốc hoặc photo)

2. Sao kê, sổ phụ ngân hàng

3. Chứng minh nhân dân người lao động

4. Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận (nếu cần)

5.Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.

4. Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Quy trình dịch vụ kế toán trọn gói

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu

Tiếp nhận và nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp và xác định nhu cầu của khách hàng.

Bước 2: Báo giá dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Kế Toán Việt Mỹ sẽ đưa ra các gói dịch vụ kế toán cụ thể về công việc và phí kế toán dự kiến hàng tháng phù hợp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn về bộ máy kế toán nội bộ. Từ đó, doanh nghiệp yên tâm để hoạt động kinh doanh và phát triển sản xuất.

Bước 3: Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ

Là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ kế toán thuế chúng tôi hiểu rõ khó khăn mà doanh nghiệp mắc phải khi hợp tác với đội ngũ kế toán thiếu chuyên môn và đạo đức hành nghề. Vì vậy, hai bên bàn luận, thống nhất và ký kết hợp đồng bàn giao công việc cũng như các gói chi phí dịch vụ kế toán thuế.

Bước 4: Thực hiện ghi chép sổ sách kế toán

Việt Mỹ sẽ theo dõi, ghi chép và hạch toán sổ sách kế toán từ những dữ liệu hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tương tác thường xuyên và tư vấn các phương án để tối ưu hóa chi phí cùng số tiền thuế phải nộp.

Bước 5: Báo cáo công việc

Sau khi các sổ sách kế toán được tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống về chứng từ và sổ liệu. Sau đó, Việt Mỹ sẽ gửi báo cáo tới cho doanh nghiệp các công việc, bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thông báo số tiền thuế phải nộp, báo cáo tài chính năm….

Bước 6: Bảo mật & lưu trữ sổ sách kế toán

Kế Toán Việt Mỹ  đảm bảo bảo mật tuyệt đối thông tin và sổ sách của khách hàng. Thiết lập, lưu trữ các chứng từ, sổ sách hoàn thiện trong tháng đúng với chế độ kế toán hiện hành,… Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện nộp khai thuế, báo cáo tài chính, thuế theo tháng/quý/năm.

5. Cam Kết Trách Nhiệm Khi Cung Cấp Dịch Vụ Kế Toán Thuế

Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành dịch vụ kế toán, Việt Mỹ hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong việc cung cấp dịch vụ kế toán thuế là tính kịp thời và trách nhiệm đối với khách hàng.

 • Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các công việc: Phân loại tài liệu; Lập và giao nộp các loại sổ kế toán, sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp;
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi cung cấp dịch vụ kế toán;
 • Chịu trách nhiệm giải trình các chứng từ kế toán thuế khi cơ quan thuế yêu cầu về số liệu kế toán;
 • Nếu khách hàng bị cơ quan nhà nước xử phạt do sai sót trong hồ sơ, chứng từ của Kế toán Việt Mỹ, khách hàng có trách nhiệm nộp toàn bộ tiền phạt;
 • Hàng tháng hoặc quý, chuyên viên của Kế toán Việt Mỹ sẽ đến trực tiếp địa chỉ của khách hàng để lấy chứng từ. Do đó, khách hàng không phải mất thời gian đi lại cũng như chi phí chuyển phát nhanh;
 • Kế toán Việt Mỹ chia sẻ địa chỉ hộp thư điện tử của Quý khách hàng với cơ quan thuế để Quý khách hàng chủ động nhận thông tin khai thuế và các vấn đề trực tiếp từ cơ quan thuế;
 • Chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin kế toán của khách hàng ngay cả khi đã chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán.

6. Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Dịch Vụ Kế Toán Thuế Trọn Gói

1. Công ty không xuất hoá đơn có phải nộp báo cáo thuế không?

Có. Theo quy định, doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo thuế hàng quý và báo cáo tài chính cuối năm dù không xuất hoá đơn.

2. Nếu làm sai báo cáo của tôi thì Việt Mỹ có chịu trách nhiệm hay không?

Có. Kế toán Việt Mỹ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách hàng bị sai.

3. Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế/kế toán/báo cáo thuế?

Khách hàng cần cung cấp thông tin bao gồm: Cung cấp hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai xuất nhập khẩu (bản gốc hoặc photo); Sao kê, sổ phụ ngân hàng; Chứng minh nhân dân người lao động; Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận (nếu cần); Thiết bị chữ ký số để nộp báo báo thuế qua mạng.

4. Khách hàng nào nên dùng dịch vụ báo cáo thuế?

Doanh nghiệp tiến hành kê khai báo cáo thuế theo Quý trong những tình huống sau đây:

  • Doanh nghiệp mới thành lập, mới bắt đầu hoạt động.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Doanh nghiệp có tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước (đủ 12 tháng) dưới 50 tỷ đồng.

5. Có những loại thuế nào doanh nghiệp cần phải đóng theo quy định?

Dù là loại hình doanh nghiệp nào thì cũng có điểm chung là bắt buộc phải nộp 4 loại thuế cơ bản sau: Thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

6. Có phát sinh thêm chi phí nào khác ngoài hợp đồng không?

Không. Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế trong hợp đồng là chi phí trọn gói. Việt Mỹ cam kết không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác.

7. Việt Mỹ có Ngoài dịch vụ kế toán thuế, Việt Mỹ có rà soát, tiếp nhận hồ sơ cũ hoặc từ đơn vị khác không?

Có. Dịch vụ kế toán Việt Mỹ đã thực hiện rà soát và dọn dẹp rất nhiều hồ sơ sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp đang hoạt động. Sau khi rà soát, kiểm tra, đa số các hồ sơ sau nhiều năm hoạt động đều phát hiện thấy nhiều lỗi sai sót. Những sai sót hồ sơ nếu không được kiểm soát kĩ sẽ khiến cho việc gỡ rối hồ sơ trong tương lai gặp rất nhiều khó khăn và rắc rối. Vì vậy, khi sử dụng dịch vụ kế toán thuế từ Việt Mỹ, doanh nghiệp của bạn sẽ được làm sạch hồ sơ và yên tâm phát triển kinh doanh.

Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trọn gói uy tín Tp.HCM

Dịch vụ Kế Toán Nội Bộ doanh nghiệp

Dịch vụ kế toán nội bộ doanh nghiệp

Với dịch vụ kế toán nội bộ tại Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh, bạn sẽ có ngay đội ngũ chuyên gia kế toán nhiều kinh nghiệm, tận tâm và am hiểu sâu về quy trình kế toán nội bộ. Chúng tôi đảm bảo ghi chép sổ sách kế toán hàng ngày, lập báo cáo tuần, tháng, quý và hỗ trợ trong việc phối hợp và kiểm soát hiệu suất công việc. Dịch vụ kế toán nội bộ của chúng tôi giúp bạn có thể giải quyết tất cả các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh một cách nhanh chóng và hoàn toàn đúng luật.

1. Kế Toán Nội Bộ Là Gì

Kế toán nội bộ còn được biết đến với tên gọi là kế toán quản trị. Như tên gọi thì các hạng mục công việc của kế toán nội bộ (kế toán quản trị) chỉ trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp, chẳng hạn: ghi chép, lưu trữ, phân tích, thống kê, xử lý và báo cáo số liệu cho cấp lãnh đạo đối với các hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiệp vụ phát sinh. Từ đó bạn có thể thấy, kế toán nội bộ là bộ phần nòng cốt vô cùng quan trọng của doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán nội bộ
Dịch vụ kế toán nội bộ

2. Các Công Việc Của Kế Toán Nội Bộ

Các công việc do Việt Mỹ đảm nhiệm sẽ bao gồm các công việc ghi chép sổ sách kế toán hàng ngày như:, phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ nội bộ; ghi chép vào các sổ kế toán nội bộ; lưu trữ hồ sơ và báo cáo lãnh đạo theo quy chuẩn của Doanh nghiệp, cụ thể các công việc như sau:

 • Kế toán thu chi: Lập phiếu thu – chi, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời vào sổ quỹ tiền mặt;
 • Kế toán ngân hàng: Mở tài khoản tại ngân hàng, lập uỷ nhiệm chi, séc rút tiền, nộp tiền vào tài khoản, ghi sổ tài khoản tiền gởi, đối chiếu với sổ phụ ngân hàng;
 • Kế toán kho: Lập phiếu nhập, phiếu xuất kho, ghi sổ theo dõi nhập – xuất – tồn kho cho từng loại hàng, mã hàng;
 • Kế toán tiền lương: Soạn thảo và quản lý hợp đồng lao động, xây dựng quy chế lương, chấm công, tính lương và thanh toán tiền lương cho nhân viên trong Doanh nghiệp;
 • Kế toán công nợ: Ghi chép, theo dõi tình hình mua hàng, bán hàng và thanh toán tiền hàng, số tiền còn  nợ đến từng khách hàng;
 • Kế toán bán hàng: Xuất hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ, báo giá, theo dõi đơn hàng, ghi chép vào sổ doanh thu;
 • Kế toán chi phí: Tập hợp, phân loại và vào sổ theo từng loại chi phí;
 • Tổng hợp, báo cáo, thống kêHàng tuần, tháng, quý năm hoặc đột xuất lập các loại báo cáo và thống kê theo yêu cầu của ban lãnh đạo Doanh nghiệp

Ở mỗi vị trí thì lương trung bình của kế toán nội bộ sẽ khác nhau, dao động từ 5.000.000 đồng – 30.000.000 đồng, tùy vào điều kiện tài chính, quy mô doanh nghiệp cũng như kinh nghiệm làm việc của từng ứng viên. Và trong một số trường hợp doanh nghiệp không thể tuyển hoặc tuyển không được kế toán viên phù hợp thì dịch vụ kế toán nội bộ thuê ngoài chính là giải pháp.

3. Khi Nào Cần Sử Dịch Vụ Kế Toán Nội Bộ Doanh Nghiệp

3.1 Khi nào cần sử dụng dịch vụ kế toán nội bộ trọn gói?

Với kế toán nội bộ mới ra trường chưa có kinh nghiệm (tùy vị trí) thấp nhất là 5.000.000 đồng. Do vậy, nếu doanh nghiệp chưa phát sinh quá nhiều nghiệp vụ kế toán, đồng thời cũng chưa tìm được chuyên viên kế toán phù hợp thì nên cân nhắc chọn dịch vụ kế toán nội bộ thuê ngoài.
Ngoài ra, khi doanh nghiệp thuộc một trong những trường hợp sau thì dịch vụ kế toán trọn gói chịu trách nhiệm 100% các nghiệp vụ kế toán nội bộ cho doanh nghiệp cũng nên được đưa vào danh sách ưu tiên.

 • Doanh nghiệp mới thành lập chưa tuyển được kế toán nội bộ;
 • Doanh nghiệp mới thành lập cần xây dựng hệ thống sổ sách kế toán, cách thức xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh đúng luật ngay từ ban đầu;
 • Doanh nghiệp đang sử dụng các dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại VIỆT MỸ CN HỒ CHÍ MINH, chẳng hạn: dịch vụ báo cáo thuế, dịch vụ làm sổ sách kế toán…;
 • Doanh nghiệp chỉ có kế toán trưởng và cần sử dụng thêm dịch vụ kế toán thuê ngoài để hỗ trợ xử lý các nghiệp vụ kế toán phát sinh;
 • Doanh nghiệp cần thuê dịch vụ kế toán nội bộ để xử lý một vài hạng mục kế toán nhất định, chẳng hạn doanh nghiệp cần thuê kế toán bán hàng do kế toán viên phụ trách nghiệp vụ kế toán bán hàng vừa nghỉ việc, nghỉ thai sản…

Tìm hiểu thêm:
-->> Dịch vụ Kế toán( báo cáo thuế ) trọn gói – Từ 500.000đ/ tháng

-->> Dịch vụ Rà soát sổ sách kế toán 

3.2 Nên thuê kế toán nội bộ hay sử dụng dịch vụ kế toán nội bộ thuê ngoài?

Vậy thì, sử dụng dịch vụ kế toán nội bộ được lợi gì hơn so với việc tập trung thời gian và ngân sách để tuyển dụng kế toán viên?

Dịch vụ kế toán nội bộ doanh nghiệp

➨ Xét về chi phí: Khi sử dụng dịch vụ kế toán nội bộ, doanh nghiệp chỉ cần thanh toán dựa trên nghiệp vụ kế toán phát sinh, thay vì định kỳ mỗi tháng đều phải thanh toán lương, các khoản trích kèm lương và phúc lợi cho kế toán viên nội bộ… dù có hay không có chứng từ phát sinh.
Chẳng hạn, đối với dịch vụ kế toán công nợ của Việt Mỹ, chi phí dịch vụ sẽ được tính dựa trên số lượng hóa đơn phát sinh và lĩnh vực hoạt động. Với cách tính này thì doanh nghiệp sẽ có thể tiết kiệm tối đa chi phí trong những tháng/quý không có nhiều hóa đơn, doanh thu.
➨ Xét về thời gian và kinh nghiệm trong ngành: Với kinh nghiệm hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trong các vấn đề về thuế và kế toán suốt hơn 10 năm qua, Kế toán chắc chắn với kinh nghiệm nghiệp vụ xử lý hồ sơ cũng như cách thức làm việc với từng cơ quan nhà nước. Vậy nên, chuyên viên kế toán của Việt Mỹ CN Hồ Chí Minh sẽ có thể giải quyết tất cả các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh một cách nhanh chóng và hoàn toàn đúng luật.
Chưa kể các công ty không cần nỗ lực đào tạo kế toán viên hiểu rõ công việc của họ hay nắm rõ các quy định, quy định để hợp tác với cơ quan quản lý. Và đối với những kế toán viên mới ra trường chưa thành thạo về chuyên môn thì không thể tránh mắc sai sót khi làm công việc kế toán. Tuy nhiên, khi sử dụng dịch vụ bên ngoài, sai xót được hạn chế ở mức 0 và nếu có, Việt Mỹ chịu trách nhiệm 100% về công việc do Việt Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, việc thuê kế toán nội bộ hay sử dụng trọn bộ dịch vụ kế toán nội bộ còn phụ thuộc vào quy mô, định hướng dài hạn và tài chính của mỗi công ty. Để có sự lựa chọn tốt, doanh nghiệp có thể đến dịch vụ kế toán nội bộ của Việt Mỹ CN HCM liên hệ với Viêt Mỹ để được tư vấn và đưa ra quyết định toàn diện, giúp doanh nghiệp xác định chi phí và đưa ra quyết định phù hợp.